Wpisy

,

Decyzja RDOŚ w Warszawie ws bobrów.

Drodzy mieszkańcy,

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno otrzymał Decyzję nr WPN-I.6401.255.2018.KZ ws zezwolenia na niszczenie i usuwanie tam bobra europejskiego w celu ograniczenia poważnych szkód w gospodarstwach rolnych. Wskazane czynności mogą być zrealizowane pod warunkiem: w przypadku, gdy tama tworzy rozlewisko bobrowe,  którym znajduj się zasiedlone żeremie, zasiedlona nora lub norożeremie zgoda na niszczenie tam, obowiązuje od 01 sierpnia do 30 listopada, każdego roku obowiązywania zezwolenia; w przypadku gdy tama tworzy rozlewisko bobrowe, w którym nie znajduje się magazyn żerowy lub żeremie, zasiedlona nora, lub norożeremie zgoda na niszczenie tam obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia, każdego roku obowiązywania zezwolenia; niszczenie i usuwanie tam może być wykonywane przy użyciu narzędzi ręcznych lub sprzętu mechanicznego w momencie, gdy w ich obrębie nie będzie osobników bobra europejskiego; materiał z rozbiórki tamy należy usunąć z terenu objętego pracami, w celu uniemożliwienia zwierzętom wykorzystania go do odbudowy tamy.

Zezwolenie jest ważne do dnia 31 grudnia 2020r.

W przypadku dużych tam, które nie mogą być usunięte narzędziem ręcznym lub za pomocą sprzętu mechanicznego, proszę zgłaszać do Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego w Piasecznie pod nr tel.22-701-76-76.

Anna Marecka

Sołtys Grochowa-Pęchery