Wpisy

Zebrania sołeckie ws kanalizacji.

W dniu 08.12.2017r., o g. 18.00 odbyło się zebranie z mieszkańcami sołectwa Grochowa-Pęchery na czele z Panem  V-ce Burmistrzem Danielem Putkiewiczem z Gminy Piaseczno oraz z Panem Grzegorzem Banaszewskim V-ce Prezesem Zarządu PWIK  Piaseczno Sp. z o.o. w Piasecznie ws budowy kanalizacji w sołectwie.

Na wstępie zabrał głos Pan Daniel Putkiewicz, który poinformował, że 05.12.2017r., została zawarta umowa z firmą, która będzie opracowywać pełną dokumentację techniczną kanalizacji i sieci wodociągowej dla wsi Pęchery, Grochowej i  Bogatki. W zakres dokumentacji obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wszystkich branżach (technologia, konstrukcja, elektryka). Następnie wykonanie specyfikacji technicznych i odbioru przedmiotowych robót oraz przedmiarów robót i kosztorysów.

Termin wykonania projektu budowlano-wykonawczego ze wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami  i prawomocnymi pozwoleniem na budowę jest do 31.12.2019r.