Wpisy

,

Projekt miejscowego planu zagospodarowania dla wsi Pęchery, Pęchery-Łbiska

Drodzy Mieszkańcy,

W dniach 12.12.2018r do 15.01.2019r., w pokoju nr 32, I piętro, Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 w Piasecznie w godz. od 8.00-16.00, będą wyłożone projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Pęchery Łbiska-część 1.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędą się w budynku OSP w Grochowej przy ul.Zb.Pawlaka 26  w dniu 03 stycznia 2019r., o godz.18.00.

Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać do dnia 29 stycznia 2019r.:

  1. na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,
  2. ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul.Kościuszki 5,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email:urzad@piaseczno.eu                                                   Na wszelkie pytania, wątpliwości będzie odpowiadać Pani Anna Pakulińska-Attia Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury pod nr tel. 22-70-17-555,  dodatkowo – strona internetowa :http://bip.piaseczno.eu/obwieszczenie/                                                                                                                                                   Anna Marecka                                                                                                                                                                                 Sołtys Grochowa-Pęchery