Wpisy

Porządki pielęgnacyjne przy figurce Matki Boskiej
, ,

Porządki pielęgnacyjne przy figurce Matki Boskiej

Wiosną tego roku wokół figurki Matki Boskiej została wydłużona i poszerzona rabatka na kwiatki. Panowie wydłużyli z kostki brukowej „przód” aby można było postawić kwiaty w donicach, a wokół Bozi został wykonana z obrzeży rabatka. Kwiaty zeszłego roku zostały nasadzone przez Panią Marysię S, jak również całoroczna pielęgnacja. Oczywiście Pani Maria ma pomoc ze strony Pani Krystyny M, Pani Marii K, Pani Krystyny P z Grochowej.  Przy krzyżu co roku są wymieniane kwiaty i zawieszane wstęgi od ramion krzyża do ogrodzenia.  Wewnątrz ogrodzenia zostały posadzone kwiatki begonie, a na zewnątrz ogrodzenia zostały wysypane kamyczki ozdobne. Prace zostały wykonane przez Pana Krzysztofa i dzielnie pomagał Pan Stanisław.

W Pęcherach są dwa krzyże, które są pielęgnowane przez Panią Zofię i jak również są wymieniane wstęgi.

 

 

Grochowa-Pęchery

Grochowa-Pęchery

Sołectwo Grochowa – Pęchery jest położone w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim, w gminie Piaseczno. Obie miejscowości zostały połączone ze względu na małą liczbę osób zamieszkałych. Czytaj więcej

Ochotnicza Straż Pożarna w Grochowej

Historia OSP

Jednostka Ochotnicza Straż Pożarna w Grochowej powstała w 1927r., jej założycielami byli: Kamiński Wawrzyniec, Kamiński Lucjan, Kalmus Czesław, Aleks Julian, Nawrocki Walenty, Pawlak Jan, Pawlak Józef, Studenecki Józef, Książek Feliks, Mrowiński Józef. Czytaj więcej

Klub Kultury

Klub kultury w Grochowej

Klub Kultury w Grochowej rozpoczął swoją działalność w roku 2008, prowadzony jest przez Panią Matrę Traczyk. Czytaj więcej

Ochotnicza Straż Pożarna w Grochowej
,

Zarząd OSP

Zarząd Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowej: Czytaj więcej

Kontakt

Kontakt

Dane kontaktowe Sołtysa i Rady Sołeckiej Czytaj więcej

Informacje

Przydatne odnośniki

Przydatne linki do stron internetowych związanych z Sołectwem Grochowa-Pęchery:

Czytaj więcej

Otwarcie ulicy Bocznej po utwardzeniu
Otwarcie ulicy Bocznej po utwardzeniu

24 października 2017 r., została oficjalnie otworzona ulica Boczna, która została po długim oczekiwaniu przez mieszkańców – utwardzona. Prace trwały od 09.10-16.10.2017 r. Mieszkańcy z ul. Bocznej swoją radość okazali wdzięcznością poprzez upieczenie ciasta przez dwie Panie Anie, przygotowanie stolika do poświęcenia przez proboszcza ks.Wiesława Zaręby – Pani Ewa z mężem i Pani Janina, Pan Jerzy z małżonką oraz Pan Franciszek. Dzień wcześniej mieszkańcy z tej ulicy po zgrabiali liście wokół swoich gospodarstw i obok krzyża. Za pomoc w zgrabieniu liści z placu zabaw dziękuje Pani Janinie i Panu Mirosławowi.

Podziękowania dla radnych z komisji Budżetu i Finansów, zaproszenie Pana Burmistrza Zdzisława Lisa i Panią Radną Annę Kostyrka oraz zakupienie kwiatów i wstęgi przygotowała Pani sołtys wraz członkami rady sołeckiej Panią Ireną Wróbel i Panem Mirosławem Samorajem. Dziękuje rodzinom z ul. Bocznej za poczęstowanie kawą, herbatą dla pracowników, którzy wykonywali ten remont. W tym czasie pogoda nie rozpieszczała, było zimno i deszczowo.

W niedługim czasie zostaną postawione znaki drogowe jak również dwa progi zwalniające.

Na bieżącą jest prowadzona współpraca z wydziałami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, z wydziałami ze Starostwa Piaseczyńskiego, ze Związkiem Spółek Wodnych, Ochotniczą Strażą Pożarną w Grochowej w celu poprawy warunków życia mieszkańców m.in. zgłaszanie nie palących się lamp ulicznych, koszenie rowów i poboczy, przycinanie gałęzi lub usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu, bieżące usuwanie ubytków na jezdni, konserwacja zabawek na placu zabaw, bieżące realizowanie wniosków składanych przez mieszkańców, uczestniczenie na spotkaniach z władzami samorządowymi , współpraca z członkami rady sołeckiej, bieżące wywieszanie informacji i przesyłanie za pomocą powiadomienia sms dla mieszkańców sołectwa.

 

Dzień seniora
Dzień seniora

13 października 2017 r., Pani sołtys zorganizowała Dzień Seniora, który cieszy się ogromnym uznaniem. Seniorzy mają możliwość spotkania się z sąsiadem, dawną koleżanką, wspólnie się pośmiać, a zarówno posłuchać recitalu „Złotego Dukatu”, którzy w tym roku zabawiali po warszawsku. W zeszłym roku był recital Lwowski.

Na koniec uroczystości wszyscy goście uczestniczyli w poczęstunku słodkim jak również mogli przy muzyce wspólnie potańczyć na swoje możliwości.

Parafialne dożynki

Parafialne dożynki

10 września 2017 r., sołectwo Grochowa-Pęchry uczestniczyła w parafialnych dożynkach. Uwieńczeniem tegorocznych zbiorów był zrobiony wieniec dożynkowy przez Panią sołtys, Panią Irenę, Panią Marysię i Panią Krystynę jak zarówno Pani Irena upiekła chleb do Jazgarzewa, a do Pęcher zostały upieczone bułeczki jak również przygotowany kosz zboża. Za podzieleniem się zbożem dziękuje Panu Wiesławowi i Panu Darkowi, za obdarowanie warzywami do wieńca dziękuje Pani Renatce i Pani Mariannie, za owoce dziękuje Pani Małgorzacie.

Parafialne dożynki

Dziękuje Pani Wiesławie, Panu Januszowi wraz z Panią Teresą i Panem Darkiem za uczestnictwo w darach podczas mszy świętej.