Wpisy

Oświetlenie uliczne w Pęcherach

Szanowni Mieszkańcy został zrealizowany projekt na wykonanie oświetlenia ulicznego w Pęcherch na ulicy Bocznej, Zbigniewa Pawlaka i róg ulicy Chrobrego (do przystanku autobusowego). Koszt przedsięwzięcia cześciowo był  pokryty z funduszu sołeckiego, zaś władze samorządu gminy przeznaczyły środki z budżetu Gminy w wys.70.000,00 zł.