,

Zarząd OSP

Zarząd Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowej:

W dniu 18.06.2021r., odbyło się zebranie walne sprawozdawczo-wyborcze.

Zarząd OSP w składzie:

 • Prezes – Sławomir Pawlak
 • W-ce Prezes – Anna Marecka
 • Naczelnik – Kazimierz Kamiński
 • Z-ca Naczelnika – Janusz Pawlak
 • Skarbnik- Tomasz Nawrocki
 • Sekretarz – Paweł Pawlak
 • Gospodarz – Adrian Studenecki
 • Kronikarz – Przemysław Smolski
 • Członek – Rafał Kostrzyński

Komisja Rewizyjna OSP w składzie:

 • Przewodnicząca- Dariusz Kalmus
 • Sekretarz- Sylwester Podnajmer
 • Członek- Waldemar Purzycki

Nowemu zarządowi życzymy wielu sukcesu na rzecz lokalnej społeczności.