,

Stop pożarom traw !!!!!!!-nowa informacja dla osób wypalajacych.

Drodzy Mieszkańcy proszę o zapoznanie się z poniższą informacją i kierować się zdrowym rozsądkiem.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuję, że rolnicy, mieszkańcy posiadający grunty-nieużytki są zobligowani do przestrzegania, aby grunty rolne nie były wypalane. W przypadku nie przestrzegania tych procedur, ARiMR ma prawo nałożyć na rolnika/mieszkańca karę finansową zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez niego płatności o 3%. Jeszcze wyższe sankcje przewidziane są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne-muszą liczyć się z obniżaniem płatności nawet o 25%. Agencja może pozbawić rolnika/mieszkańca całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez niego traw.

Wypalaniu traw mówimy NIE, bo:

1. nie jest efektywnym sposobem „odnawiania gleby”,
2. stanowi poważne zagrożenie dla:
osoby wypalającej połacie traw (możliwość doznania zawału serca lub udaru termicznego),
organizmów żywych – pożytecznych dla ekosystemu zwierząt: płazów (żab, ropuch, jaszczurek), drobnych ssaków i gryzoni. Proceder wypalania jest szczególnie niebezpieczny dla gniazd lęgowych zakładanych zwyczajowo na ziemi lub w gałązkach krzewów. Usytuowanie terenów trawiastych w pobliżu skupisk drzewostanów może skutkować śmiercią dużych zwierząt leśnych. W płomieniach i dymie giną sarny, jelenie i dziki. Silne zadymienie towarzyszące pożarom traw dezorientuje owady latające, zagraża zwierzynie wodnej i organizmom glebowym takim jak dżdżownice,
popularnych roślin łąkowych.
3. angażuje znaczne siły w proces opanowania pożaru,
4. powoduje uwolnienie trujących toksyn, które przedostają się do środowiska naturalnego.

Bezmyślność  ludzi wypalających trawy może doprowadzić do narażenia życia, zdrowia  ludzi i zwierząt, a także do zniszczenia budynków mieszkalnych.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880) określa:
Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
Art. 131. Kto: (…) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu  do 10 lat,albo grzywny w wys. od 5.000,00 do 20.000,00zł.

 

,

Park Kieszonkowy w Pęcherach

Szanowni Mieszkańcy,

Informuję, iż na rogu ul.Zb.Pawlaka i ul.Bocznej powstał tzw.Park Kieszonkowy. W miejsce suchych drzew i wszelkich zarośli, zostały posadzone młode lipy, ukończone prace dot.parku Kieszonkowego tj. utworzona została alejka, ławeczki, rabaty kwiatowe i w grudniu 2023 został zamontowany monitoring.

 

,

ul.Boczna w Pęcherach-zmiana lamp ulicznych

Szanowni Mieszkańcy,

Informuję, iż na mój wniosek władze samorządowe Gminy Piaseczno przychyliły się do wniosku i dokonano wymianę lamp z sodowych na ledowe na ul,Bocznej w Pęcherach.

Sukcesywnie będą wymienianie lampy na ledowe z poszczególnych ulic tj.Cierztewia, Zb.Pawlaka, Dzikich Grusz.

Dziękuje za uwagę

Anna Marecka

Sołtys wsi Grochowa-Pęchery

 

,

Podatek od nieruchomości on-line lub pocztą

Szanowni Mieszkańcy, w tym roku decyzję podatkowe będą przekazywane za pomocą poczty polskiej lub wysyłane są poprzez skrzynkę do e-doręczeń, skrzynkę ePUAP.Mieszkańcy, którzy założyli skrzynkę do e-doręczeń nie muszą zgłaszać tego faktu do Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie – korespondencja zawierająca decyzję wymiarową do tych adresatów zostanie wysłana automatycznie. Adresaci decyzji wymiarowych, którzy nie posiadają skrzynki do e-doręczeń, ale posiadają profil zaufany, decyzje wymiarowe otrzymają na skrzynkę ePUAP. Aby odebrać taką korespondencję należy w pierwszej kolejności podpisać i odesłać dokument UPD (urzędowe potwierdzenie doręczenia). Dopiero po odesłaniu dokumentu UPD będzie możliwe pobranie decyzji wymiarowej i jej odczytanie.Po odebraniu korespondencji, czy to w skrzynce do e-doręczeń, czy ePUAP, osoby, które korzystają z aplikacji mObywatel będą mogły opłacić podatek korzystając z e-płatności. Informacja o oczekującej płatności pojawi się w aplikacji w dniu następnym po odebraniu decyzji wymiarowej (czyli np. jeśli odbierzemy decyzję wymiarową w skrzynce do e-doręczeń w środę 21 lutego 2024 r., w zakładce e-płatności w aplikacji mObywatel płatność pojawi się dopiero w czwartek 22 lutego 2024 r). Opłacić można zarówno jedną ratę, jak i wszystkie równocześnie. Jeśli właścicieli nieruchomości jest więcej niż jeden, opłacenie przez jednego z nich zostanie odnotowane w systemie i pozostali współwłaściciele nieruchomości w e-płatnościach będą widzieli tylko zobowiązania, które pozostały do opłacenia (czyli np. kolejną ratę podatku od nieruchomości).

Płatność za podatek od gruntów i nieruchomości można dokonywać jak dotychczas u pani Sołtys, on-line przez bankowość elektroniczną, przez aplikację mObywatel lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Z poważaniem

Anna Marecka

Sołtys wsi Grochowa-Pęchery

 

 

,

Piaseczno łapie deszcz-ruszył nabór wniosków

Dzień dobry,

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej informuje, że rozpoczęliśmy kolejny, pierwszy w tym roku nabór wniosków o udzielenie dotacji do systemów służących retencjonowaniu wód opadowych. Potrwa on do 31.03.2024 r.

Dofinansowaniu podlegają inwestycje polegające na:

  1. Rozsączaniu wód opadowych i roztopowych w gruncie, tj.:

– budowie ogrodu deszczowego infiltracyjnego z nasadzeniem roślin hydrofitowych o pojemności minimum 4 m³,

– budowie lub montażu urządzeń służących rozsączaniu wód opadowych i roztopowych do gruntu, o pojemności nie mniejszej niż 1 m³,

  1. Gromadzeniu wód opadowych i roztopowych oraz ich wykorzystaniu tj.:

– budowie lub montażu podziemnego zbiornika lub kilku podziemnych zbiorników o łącznej pojemności minimum 4m  wraz z urządzeniami do poboru i wykorzystania zgromadzonej wody opadowej i roztopowej,

– budowie szczelnego zbiornika retencyjnego otwartego (jednego lub więcej niż jednego) zakopanego w gruncie o pojemności minimum 4 m³ (łącznie) wraz z urządzeniami do poboru i wykorzystania zgromadzonej wody opadowej i roztopowej,

– montażu wolnostojących zbiorników (lub zbiornika) naziemnych o minimalnej łącznej pojemności 1m³ spełniających funkcję zatrzymania i wykorzystania wody opadowej i roztopowej,

– budowie ogrodu deszczowego w gruncie z uszczelnionym dnem o pojemności minimum 4 m³ lub w pojemnikach o pojemności minimum 1 m³ (łącznie),

– adaptacji nieużywanego szczelnego zbiornika po nieczystościach ciekłych do celów retencyjnych wraz z urządzeniami do poboru i wykorzystania zgromadzonych wód opadowych i roztopowych.

Kwota dotacji może wynieść do 6000 zł lub do 8000 zł – w zależności od osiągniętego efektu ekologicznego.

W trosce o zasoby wodne, mając na celu ograniczanie negatywnych skutków zjawiska suszy, jak i powodzi oraz podtopień, zachęcamy Państwa do gromadzenia wód opadowych. Razem jesteśmy odpowiedzialni za sytuację i mamy na nią wpływ!

Wniosek do pobrania oraz szczegółowe informacje dostępne są po linkiem:

https://bip.piaseczno.eu/artykul/148/11268/program-piaseczno-lapie-deszcz

Szczegóły dotyczące programu znajdą Państwo w załączniku.

Wkrótce ukarze się również informacja na stronie UMIG.

Jeśli mają Państwo szczegółowe pytania dotyczące ww. Programu –  tematyki, sprawy w wydziale prowadzi Pani Anna Pisarzewska.

 

Z poważaniem,

Marta Marecka

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Świętojańska 5a, 05-500 Piaseczno

Polityka Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno   

Klauzula informacyjna   

https://bip.piaseczno.eu/artykul/452/8152/klauzula-informacyjna-rodo 

,

przepusty pod zjazdami z dróg

Szanowni Państwo,

w związku z ociepleniem, a co za tym idzie roztopami prosimy o przypomnienie Mieszkańcom o obowiązku udrożnienia przepustów pod wjazdami na posesje.
,

Nowy harmonogram odbioru odpadów 2024

,

Plan kolędy i rekolekcji w naszej parafii św.Rocha w Jazgarzewie

Wizyta duszpasterska w naszym sołectwie będzie 18.01.2024 w Grochowej od g.15.00 ul.Zb.Pawlaka, Słoneczna i Przytulna, w Pęcherach w dniu 20.01.2024r., od g.10.00 ulice: Boczna, Cietrzewia i Zb.Pawlaka.

w dniu 16.02.2024r., droga krzyżowa (kolędy nie będzie).

W tym roku kolędy na zaproszenie nie będzie ze względu na ograniczony czas kolędowania.

Dziękuje za uwagę

Anna Marcka

Sołtys wsi Grochowa-Pęchery

, ,

Mikołaj dla dzieci w Grochowej

Szanowni Mieszkańcy,

Serdecznie zapraszam dzieci z sołectwa Grochowa-Pęchery na Mikołaja w dniu 16.12.2023r., g.16.00 w budynku OSP Grochowa ul.Zb.Pawlaka 26.

Zbieram listę dzieci do 11.12br  pod nr tel.882036863 Anna Marecka Sołtys.