Wpisy

Porządki pielęgnacyjne przy figurce Matki Boskiej
, ,

Porządki pielęgnacyjne przy figurce Matki Boskiej

Wiosną tego roku wokół figurki Matki Boskiej została wydłużona i poszerzona rabatka na kwiatki. Panowie wydłużyli z kostki brukowej „przód” aby można było postawić kwiaty w donicach, a wokół Bozi został wykonana z obrzeży rabatka. Kwiaty zeszłego roku zostały nasadzone przez Panią Marysię S, jak również całoroczna pielęgnacja. Oczywiście Pani Maria ma pomoc ze strony Pani Krystyny M, Pani Marii K, Pani Krystyny P z Grochowej.  Przy krzyżu co roku są wymieniane kwiaty i zawieszane wstęgi od ramion krzyża do ogrodzenia.  Wewnątrz ogrodzenia zostały posadzone kwiatki begonie, a na zewnątrz ogrodzenia zostały wysypane kamyczki ozdobne. Prace zostały wykonane przez Pana Krzysztofa i dzielnie pomagał Pan Stanisław.

W Pęcherach są dwa krzyże, które są pielęgnowane przez Panią Zofię i jak również są wymieniane wstęgi.

 

 

Otwarcie ulicy Bocznej po utwardzeniu
Otwarcie ulicy Bocznej po utwardzeniu

24 października 2017 r., została oficjalnie otworzona ulica Boczna, która została po długim oczekiwaniu przez mieszkańców – utwardzona. Prace trwały od 09.10-16.10.2017 r. Mieszkańcy z ul. Bocznej swoją radość okazali wdzięcznością poprzez upieczenie ciasta przez dwie Panie Anie, przygotowanie stolika do poświęcenia przez proboszcza ks.Wiesława Zaręby – Pani Ewa z mężem i Pani Janina, Pan Jerzy z małżonką oraz Pan Franciszek. Dzień wcześniej mieszkańcy z tej ulicy po zgrabiali liście wokół swoich gospodarstw i obok krzyża. Za pomoc w zgrabieniu liści z placu zabaw dziękuje Pani Janinie i Panu Mirosławowi.

Podziękowania dla radnych z komisji Budżetu i Finansów, zaproszenie Pana Burmistrza Zdzisława Lisa i Panią Radną Annę Kostyrka oraz zakupienie kwiatów i wstęgi przygotowała Pani sołtys wraz członkami rady sołeckiej Panią Ireną Wróbel i Panem Mirosławem Samorajem. Dziękuje rodzinom z ul. Bocznej za poczęstowanie kawą, herbatą dla pracowników, którzy wykonywali ten remont. W tym czasie pogoda nie rozpieszczała, było zimno i deszczowo.

W niedługim czasie zostaną postawione znaki drogowe jak również dwa progi zwalniające.

Na bieżącą jest prowadzona współpraca z wydziałami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, z wydziałami ze Starostwa Piaseczyńskiego, ze Związkiem Spółek Wodnych, Ochotniczą Strażą Pożarną w Grochowej w celu poprawy warunków życia mieszkańców m.in. zgłaszanie nie palących się lamp ulicznych, koszenie rowów i poboczy, przycinanie gałęzi lub usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu, bieżące usuwanie ubytków na jezdni, konserwacja zabawek na placu zabaw, bieżące realizowanie wniosków składanych przez mieszkańców, uczestniczenie na spotkaniach z władzami samorządowymi , współpraca z członkami rady sołeckiej, bieżące wywieszanie informacji i przesyłanie za pomocą powiadomienia sms dla mieszkańców sołectwa.

 

Dzień seniora
Dzień seniora

13 października 2017 r., Pani sołtys zorganizowała Dzień Seniora, który cieszy się ogromnym uznaniem. Seniorzy mają możliwość spotkania się z sąsiadem, dawną koleżanką, wspólnie się pośmiać, a zarówno posłuchać recitalu „Złotego Dukatu”, którzy w tym roku zabawiali po warszawsku. W zeszłym roku był recital Lwowski.

Na koniec uroczystości wszyscy goście uczestniczyli w poczęstunku słodkim jak również mogli przy muzyce wspólnie potańczyć na swoje możliwości.

Parafialne dożynki

Parafialne dożynki

10 września 2017 r., sołectwo Grochowa-Pęchry uczestniczyła w parafialnych dożynkach. Uwieńczeniem tegorocznych zbiorów był zrobiony wieniec dożynkowy przez Panią sołtys, Panią Irenę, Panią Marysię i Panią Krystynę jak zarówno Pani Irena upiekła chleb do Jazgarzewa, a do Pęcher zostały upieczone bułeczki jak również przygotowany kosz zboża. Za podzieleniem się zbożem dziękuje Panu Wiesławowi i Panu Darkowi, za obdarowanie warzywami do wieńca dziękuje Pani Renatce i Pani Mariannie, za owoce dziękuje Pani Małgorzacie.

Parafialne dożynki

Dziękuje Pani Wiesławie, Panu Januszowi wraz z Panią Teresą i Panem Darkiem za uczestnictwo w darach podczas mszy świętej.

Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowej

Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowej

02 września 2017 r., jednostka OSP w Grochowej obchodziła swój jubileusz 90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowej. Współorganizatorami tej uroczystości byli mieszkańcy sołectwa wraz Radą Sołecką.

Warsztaty rodzinne na temat selektywnej zbiórki odpadów
Warsztaty rodzinne na temat selektywnej zbiórki odpadów

W dniu 20 czerwca 2017 r., odbyły się warsztaty rodzinne na temat selektywnej zbiórki odpadów i kompostowania odpadów zorganizowanego przez Piaseczyńską Fundację Ekologiczną. Warsztaty zostały przeprowadzone w formie stoiska informacyjno-edukacyjnego, które obejmowały następujące działania: – kolorowanki i rebusy dot. segregacji odpadów dla dzieci. Za poprawne wykonanie zadań dzieci otrzymali okolicznościowe dyplomy; – kolportaż broszur dot. segregacji odpadów oraz informowanie uczestników o treściach zawartych w broszurze. Następnie został przeprowadzony konkurs segregacji odpadów na czas, gdzie wcześniej uczestnicy zostali zapoznani z zasadami o segregacji i mogli sprawdzić swoją wiedzę w praktyce. Zespoły, które wykonały zadanie w najkrótszym czasie otrzymali w nagrodę kompostowniki ufundowane przez Gminę Piaseczno. Walka o nagrody była rywalizująca, a zarazem sprawiała wielką radość. Kompostowniki wygrały trzy rodziny z Grochowej i jedna rodzina z Pęcher.

Warsztaty lizakowe
Warsztaty lizakowe

W dniu 27 maja 2017 r., Pani sołtys wraz z radą sołecką zorganizowała dla dzieci warsztaty lizakowe, które pozwoliły uczestnikom przenieś się do krainy dziecięcych marzeń i wykonania słodkości uwielbianych przez wszystkich. Podczas zajęć dzieci samodzielnie kształtowali lizaki na patyku, i mogli wykonać różnego rodzaju lizaka np. świderka lub ślimaka. Przy tej okazji dzieci mogły dowiedzieć się i zobaczyć w jaki sposób powstają pierwsze lizaki, jakie tajemnice skrywają i co sprawia, że wszyscy tak je kochają. Po wykonaniu bajkowych lizaków, uczestnicy zapakowali i zabrali ze sobą, a następnie przeszli razem z rodzicami pod wiatę na poczęstunek zorganizowany przy współpracy Pani Beaty, Pani Marcie. Za pomoc serdecznie dziękuję.

koncert Bożo-Narodzeniowy

Koncert Bożo-Narodzeniowy

15 stycznia 2017r., odbył się koncert Bożo-Narodzeniowy przy współpracy Pani Magdy Kamińskiej ze Stowarzyszenia „Razem Lepiej” oraz Pani Magdy Stankiewicz. Na koncert przybyli mieszkańcy z sołectwa jak również goście ze Stowarzyszenia wraz z Panią sołtys Ewą Molendą – Stroińską. Po koncercie czas umilił słodki poczęstunek zorganizowany przez Panie z sołectwa.

 

koncert Bożo-Narodzeniowy

 

Twój Miś może zostać ratownikiem

Twój Miś może zostać ratownikiem

Nowy Rok 2017 rozpoczął się od akcji „Twój Miś może zostać ratownikiem” Celem tej kampanii jest udzielanie wsparcia psychologicznego, minimalizowanie stresu i zwiększania poczucia bezpieczeństwa dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, pożarach i innych niebezpiecznych zdarzeniach. Wykazano, że wręczenie poszkodowanemu dziecku zabawki, podczas sytuacji stresogennej, odwraca jego uwagę od tego, co dzieje się dookoła, a jak wiadomo, często są to bardzo traumatyczne zdarzenia. Zbiórka maskotek odbyła się w naszym sołectwie, gdzie później miśki zostały dostarczone do Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie przy ul. Staszica 19. Dziękuję za wsparcie tej akcji Pani Irenie, Pani Bożenie, Pani Marcie, Pani Katarzynie i Pani Grażynie.