Wpisy

,

Szkody wyrządzone przez dziki, łosie,sarny itp.

Szanowni Mieszkańcy,

Informuję, że jest możliwość składania wniosków o szacowanie szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta i ustalenie odszkodowania na polach uprawnych, łąkach itp.

Wnioski można otrzymać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Piasecznie przy ul.Wojska Polskiego lub u Pani Sołtys.

Dziękuje

Anna Marecka