Wydarzenia

, ,

Mikołaj dla dzieci w Grochowej

Szanowni Mieszkańcy, Serdecznie zapraszam dzieci z sołectwa Grochowa-Pęchery na Mikołaja w dniu 16.12.2023r., g.16.00 w budynku OSP Grochowa ul.Zb.Pawlaka 26. Zbieram listę dzieci do 11.12br  pod nr tel.882036863 Anna Marecka Sołtys.

,

Brak dostępu do wody!!!

W dniu 28.06.2023r., (środa) od g.9.00-17.00 na całej ulicy Zbigniewa Pawlaka w Grochowej, w Pęcherach nie będzie wody ze względu na prace kanalizacyjne. Dziękuje Anna Marecka Soltys wsi Grochowa-Pęchery

,

Rozpoczęcie prac związaną z budową kanalizacji

Dzień dobry, Jak Państwo zwróciliście uwagę, że od strony Łbisk i Pęcher odbywają się prace związane z budową wodociągu, a następnie będą prace związane z kanalizacją. W Pęcherach będzie budowana przepompownia. Budowa sieci głównej wraz z od gałęziami do poszczególnych działek (wcześniej były ustalenia z właścicielami działek) będzie prowadzona ulicą Zbigniewa Pawlaka, Boczną, Cietrzewia i […]