Wpisy

,

Stop pożarom traw !!!!!!!-nowa informacja dla osób wypalajacych.

Drodzy Mieszkańcy proszę o zapoznanie się z poniższą informacją i kierować się zdrowym rozsądkiem.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuję, że rolnicy, mieszkańcy posiadający grunty-nieużytki są zobligowani do przestrzegania, aby grunty rolne nie były wypalane. W przypadku nie przestrzegania tych procedur, ARiMR ma prawo nałożyć na rolnika/mieszkańca karę finansową zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez niego płatności o 3%. Jeszcze wyższe sankcje przewidziane są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne-muszą liczyć się z obniżaniem płatności nawet o 25%. Agencja może pozbawić rolnika/mieszkańca całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez niego traw.

Wypalaniu traw mówimy NIE, bo:

1. nie jest efektywnym sposobem „odnawiania gleby”,
2. stanowi poważne zagrożenie dla:
osoby wypalającej połacie traw (możliwość doznania zawału serca lub udaru termicznego),
organizmów żywych – pożytecznych dla ekosystemu zwierząt: płazów (żab, ropuch, jaszczurek), drobnych ssaków i gryzoni. Proceder wypalania jest szczególnie niebezpieczny dla gniazd lęgowych zakładanych zwyczajowo na ziemi lub w gałązkach krzewów. Usytuowanie terenów trawiastych w pobliżu skupisk drzewostanów może skutkować śmiercią dużych zwierząt leśnych. W płomieniach i dymie giną sarny, jelenie i dziki. Silne zadymienie towarzyszące pożarom traw dezorientuje owady latające, zagraża zwierzynie wodnej i organizmom glebowym takim jak dżdżownice,
popularnych roślin łąkowych.
3. angażuje znaczne siły w proces opanowania pożaru,
4. powoduje uwolnienie trujących toksyn, które przedostają się do środowiska naturalnego.

Bezmyślność  ludzi wypalających trawy może doprowadzić do narażenia życia, zdrowia  ludzi i zwierząt, a także do zniszczenia budynków mieszkalnych.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880) określa:
Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
Art. 131. Kto: (…) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu  do 10 lat,albo grzywny w wys. od 5.000,00 do 20.000,00zł.