,

Powiadomienie SMS

,

Konsultacje społeczne dotyczące Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego

Dzień dobry
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej UMiG Piaseczno informuje, że od dnia 11 kwietnia 2024 rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego. Program opracowywany jest przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-projektu-programu-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla-obszaru-wojewodztwa-mazowieckiego.html

Zachęcamy Mieszkańców do składania swoich uwag i wniosków.

Wnioski i uwagi można składać do dnia 2 maja 2024 r.:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
  Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych,
  al. „Solidarności” 61,
  03-402 Warszawa;
 2. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
  1. pocztą elektroniczną na adres: halas@mazovia.pl ,
  2. za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej /umwm/SkrytkaESP – bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Z poważaniem,

mgr inż. Magdalena Fido

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Tel. 22 70 17 528

 

,

szczepienie psów, kotów w naszym sołectwie :) 06.04.2024r.

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 06.04.2024r (sobota) odbędzie się szczepienie psów, kotów przeciwko wściekliźnie.

Grochowa ul.Zb.Pawlaka 4b w godz.10.00-10.30

Pęchery ul. Cietrzewia w godz. 10.30

Pęchery ul. Boczna w godz. 10.45

Koszt szczepienia wynosi 40,00zł.

W przypadku braku możliwości zastosowania się do w/w w terminu prosimy o zgłoszenie się ze zwierzęciem do przychodni w Prażmowie w godz.8.00-18.00

Dziękuje za uwagę

Anna Marecka

Sołtys wsi Grochowa-Pęchery

 

,

Życzenia świąteczne

Szanowni Mieszkańcy,

W tym roku nie zbieram na kwiaty do Kościoła w Jazgarzewie z okazji Świąt Wielkiej Nocy.

Z ks. proboszczem ustaliłyśmy, że kto z Państwa ma życzenie wesprzeć można osobiście wrzucając do „Skrzyneczki” mieszczącej na stoliczku wejściu głównym w kościele w Jazgarzewie.

Święcenie pokarmów odbędzie się w dniu 30.03.2024 g. 11.20 w budynku jednostki OSP Grochowa, zaś w Pęcherach odbędzie święcenie pokarmów  w Kaplicy o g.11.40

Proszę o przybywanie o 5-10 minut wcześniej, bo jak co roku Proboszcz przyjeżdża wcześniej.

Życzę zdrowych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją. Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni  wszystkich mieszkańców naszego sołectwa spokojem, miłosierdziem oraz wiarą, by dać siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć na przyszłość.

Niech Chrystus Pan otworzy nasze oczy i serca,  napełniając je światłem Zmartwychwstania, pokojem, radością, mocą ducha i wszelkim dobrem dla drugiego człowieka, abyśmy umieli Go rozpoznawać i o Nim świadczyć w naszym codziennym życiu.

 

 

Z wyrazami szacunku

Anna Marecka

sołtys Grochowa-Pęchery

,

Koło Gospodyń Wiejskie „Grochowianki”

Szanowni Mieszkańcy,

Zachęcam do śledzenia relacji z działalności naszego koła na https://www.facebook.com/profile.php?id=100064211251543

Pozdrawiam serdecznie

Anna Marecka

Sołtys wsi Grochowa-Pęchery

,

Ekowarsztaty i zbiórka elektrośmieci

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na stoisko edukacyjne na Rynku w Piasecznie w dniu 24.03.2024 r. w godz.10:30-15:00.

W zawodach „segregacja na czas” sprawdzimy znajomość zasad segregacji odpadów komunalnych. W zamian za pozostawiony zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie można otrzymać roślinkę, którą w ramach akcji promocyjnej „sadzonka od Leśnika” przekazało bezpłatnie Nadleśnictwo Chojnów. Na miejscu będzie można wybrać spośród kilku gatunków roślin takich jak: tawuła japońska, ognik szkarłatny, jodła, daglezja. Akcja pod hasłem: „Zużyte urządzenia=roślinka do sadzenia”.

Poniżej zasady:

 • Jedna sadzonka za każdą sztukę zużytego sprzętu elektrycznego małego rozmiaru (o maksymalnej długości 25 cm)
 • Dwie sadzonki za każdą sztukę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego średniego rozmiaru (powyżej długości 25 cm).Warto pamiętać:

małe elektrośmieci (o maksymalnej długości 25 cm) to: małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny np. aparat fotograficzny, głośnik bezprzewodowy, ładowarka, młynek elektroniczny, myszka do komputera prostownica do włosów, pilot przedłużacz słuchawki, telefon, tablet, termostat, zabawka elektryczna, zegarek itp.średnie elektrośmieci (powyżej długości 25 cm) to: blender, drukarka, fax, laptop, lampka stojąca mikrofalówka, monitor,  mikser, radio, suszarka do włosów, toster, wiertarka, wentylator, żelazko itp.

Z poważaniem,

Jawoszek Katarzyna

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Wydział Gospodarki Odpadami

 1. Świętojańska 5a

05-500 Piaseczno

Tel.22/70-17-534

Zapraszam na naszą stronę internetową www.odpady.piaseczno.eu

,

Stop pożarom traw !!!!!!!-nowa informacja dla osób wypalajacych.

Drodzy Mieszkańcy proszę o zapoznanie się z poniższą informacją i kierować się zdrowym rozsądkiem.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuję, że rolnicy, mieszkańcy posiadający grunty-nieużytki są zobligowani do przestrzegania, aby grunty rolne nie były wypalane. W przypadku nie przestrzegania tych procedur, ARiMR ma prawo nałożyć na rolnika/mieszkańca karę finansową zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez niego płatności o 3%. Jeszcze wyższe sankcje przewidziane są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne-muszą liczyć się z obniżaniem płatności nawet o 25%. Agencja może pozbawić rolnika/mieszkańca całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez niego traw.

Wypalaniu traw mówimy NIE, bo:

1. nie jest efektywnym sposobem „odnawiania gleby”,
2. stanowi poważne zagrożenie dla:
osoby wypalającej połacie traw (możliwość doznania zawału serca lub udaru termicznego),
organizmów żywych – pożytecznych dla ekosystemu zwierząt: płazów (żab, ropuch, jaszczurek), drobnych ssaków i gryzoni. Proceder wypalania jest szczególnie niebezpieczny dla gniazd lęgowych zakładanych zwyczajowo na ziemi lub w gałązkach krzewów. Usytuowanie terenów trawiastych w pobliżu skupisk drzewostanów może skutkować śmiercią dużych zwierząt leśnych. W płomieniach i dymie giną sarny, jelenie i dziki. Silne zadymienie towarzyszące pożarom traw dezorientuje owady latające, zagraża zwierzynie wodnej i organizmom glebowym takim jak dżdżownice,
popularnych roślin łąkowych.
3. angażuje znaczne siły w proces opanowania pożaru,
4. powoduje uwolnienie trujących toksyn, które przedostają się do środowiska naturalnego.

Bezmyślność  ludzi wypalających trawy może doprowadzić do narażenia życia, zdrowia  ludzi i zwierząt, a także do zniszczenia budynków mieszkalnych.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880) określa:
Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
Art. 131. Kto: (…) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu  do 10 lat,albo grzywny w wys. od 5.000,00 do 20.000,00zł.

 

,

Park Kieszonkowy w Pęcherach

Szanowni Mieszkańcy,

Informuję, iż na rogu ul.Zb.Pawlaka i ul.Bocznej powstał tzw.Park Kieszonkowy. W miejsce suchych drzew i wszelkich zarośli, zostały posadzone młode lipy, ukończone prace dot.parku Kieszonkowego tj. utworzona została alejka, ławeczki, rabaty kwiatowe i w grudniu 2023 został zamontowany monitoring.

 

,

ul.Boczna w Pęcherach-zmiana lamp ulicznych

Szanowni Mieszkańcy,

Informuję, iż na mój wniosek władze samorządowe Gminy Piaseczno przychyliły się do wniosku i dokonano wymianę lamp z sodowych na ledowe na ul,Bocznej w Pęcherach.

Sukcesywnie będą wymienianie lampy na ledowe z poszczególnych ulic tj.Cierztewia, Zb.Pawlaka, Dzikich Grusz.

Dziękuje za uwagę

Anna Marecka

Sołtys wsi Grochowa-Pęchery

 

,

Podatek od nieruchomości on-line lub pocztą

Szanowni Mieszkańcy, w tym roku decyzję podatkowe będą przekazywane za pomocą poczty polskiej lub wysyłane są poprzez skrzynkę do e-doręczeń, skrzynkę ePUAP.Mieszkańcy, którzy założyli skrzynkę do e-doręczeń nie muszą zgłaszać tego faktu do Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie – korespondencja zawierająca decyzję wymiarową do tych adresatów zostanie wysłana automatycznie. Adresaci decyzji wymiarowych, którzy nie posiadają skrzynki do e-doręczeń, ale posiadają profil zaufany, decyzje wymiarowe otrzymają na skrzynkę ePUAP. Aby odebrać taką korespondencję należy w pierwszej kolejności podpisać i odesłać dokument UPD (urzędowe potwierdzenie doręczenia). Dopiero po odesłaniu dokumentu UPD będzie możliwe pobranie decyzji wymiarowej i jej odczytanie.Po odebraniu korespondencji, czy to w skrzynce do e-doręczeń, czy ePUAP, osoby, które korzystają z aplikacji mObywatel będą mogły opłacić podatek korzystając z e-płatności. Informacja o oczekującej płatności pojawi się w aplikacji w dniu następnym po odebraniu decyzji wymiarowej (czyli np. jeśli odbierzemy decyzję wymiarową w skrzynce do e-doręczeń w środę 21 lutego 2024 r., w zakładce e-płatności w aplikacji mObywatel płatność pojawi się dopiero w czwartek 22 lutego 2024 r). Opłacić można zarówno jedną ratę, jak i wszystkie równocześnie. Jeśli właścicieli nieruchomości jest więcej niż jeden, opłacenie przez jednego z nich zostanie odnotowane w systemie i pozostali współwłaściciele nieruchomości w e-płatnościach będą widzieli tylko zobowiązania, które pozostały do opłacenia (czyli np. kolejną ratę podatku od nieruchomości).

Płatność za podatek od gruntów i nieruchomości można dokonywać jak dotychczas u pani Sołtys, on-line przez bankowość elektroniczną, przez aplikację mObywatel lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Z poważaniem

Anna Marecka

Sołtys wsi Grochowa-Pęchery

 

 

,

Piaseczno łapie deszcz-ruszył nabór wniosków

Dzień dobry,

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej informuje, że rozpoczęliśmy kolejny, pierwszy w tym roku nabór wniosków o udzielenie dotacji do systemów służących retencjonowaniu wód opadowych. Potrwa on do 31.03.2024 r.

Dofinansowaniu podlegają inwestycje polegające na:

 1. Rozsączaniu wód opadowych i roztopowych w gruncie, tj.:

– budowie ogrodu deszczowego infiltracyjnego z nasadzeniem roślin hydrofitowych o pojemności minimum 4 m³,

– budowie lub montażu urządzeń służących rozsączaniu wód opadowych i roztopowych do gruntu, o pojemności nie mniejszej niż 1 m³,

 1. Gromadzeniu wód opadowych i roztopowych oraz ich wykorzystaniu tj.:

– budowie lub montażu podziemnego zbiornika lub kilku podziemnych zbiorników o łącznej pojemności minimum 4m  wraz z urządzeniami do poboru i wykorzystania zgromadzonej wody opadowej i roztopowej,

– budowie szczelnego zbiornika retencyjnego otwartego (jednego lub więcej niż jednego) zakopanego w gruncie o pojemności minimum 4 m³ (łącznie) wraz z urządzeniami do poboru i wykorzystania zgromadzonej wody opadowej i roztopowej,

– montażu wolnostojących zbiorników (lub zbiornika) naziemnych o minimalnej łącznej pojemności 1m³ spełniających funkcję zatrzymania i wykorzystania wody opadowej i roztopowej,

– budowie ogrodu deszczowego w gruncie z uszczelnionym dnem o pojemności minimum 4 m³ lub w pojemnikach o pojemności minimum 1 m³ (łącznie),

– adaptacji nieużywanego szczelnego zbiornika po nieczystościach ciekłych do celów retencyjnych wraz z urządzeniami do poboru i wykorzystania zgromadzonych wód opadowych i roztopowych.

Kwota dotacji może wynieść do 6000 zł lub do 8000 zł – w zależności od osiągniętego efektu ekologicznego.

W trosce o zasoby wodne, mając na celu ograniczanie negatywnych skutków zjawiska suszy, jak i powodzi oraz podtopień, zachęcamy Państwa do gromadzenia wód opadowych. Razem jesteśmy odpowiedzialni za sytuację i mamy na nią wpływ!

Wniosek do pobrania oraz szczegółowe informacje dostępne są po linkiem:

https://bip.piaseczno.eu/artykul/148/11268/program-piaseczno-lapie-deszcz

Szczegóły dotyczące programu znajdą Państwo w załączniku.

Wkrótce ukarze się również informacja na stronie UMIG.

Jeśli mają Państwo szczegółowe pytania dotyczące ww. Programu –  tematyki, sprawy w wydziale prowadzi Pani Anna Pisarzewska.

 

Z poważaniem,

Marta Marecka

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Świętojańska 5a, 05-500 Piaseczno

Polityka Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno   

Klauzula informacyjna   

https://bip.piaseczno.eu/artykul/452/8152/klauzula-informacyjna-rodo