Historia OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Grochowej

Jednostka Ochotnicza Straż Pożarna w Grochowej powstała w 1927r., jej założycielami byli: Kamiński Wawrzyniec, Kamiński Lucjan, Kalmus Czesław, Aleks Julian, Nawrocki Walenty, Pawlak Jan, Pawlak Józef, Studenecki Józef, Książek Feliks, Mrowiński Józef. Ziemie pod teren OSP przekazali mieszkańcy m.in. Kalmus Feliks. W roku 1936 z imprez dochodowych jednostka zakupiła wóz konny przystosowany do przewozu sprzętu pożarniczego. W jesieni 1938r strażacy przystąpili do budowy Domu Ludowego, jednak II wojna światowa przeszkodziła. Po wojnie
w 1945r. przystąpiono do gromadzenia materiału na dokończenie Domu Ludowego. W 1948r. rozpoczęto budowę Szkoły Podstawowej w Grochowej, zaś 1952r. przystąpiono do budowy remizy strażackiej świetlicy. W 1960r. został zakupiony samochód strażacki. Członków czynnych jednostka liczyła 20 osób. Jak złota nić przeplatują się nazwiska jak: Pawlak, Kamiński, Jakubowski, Kalmus, Perzyna i inni. Szczególnie wyróżnia się postać druha Zbigniewa Pawlaka, którego obecność uwidacznia się na wszelkich podejmowanych i realizowanych poczynaniach strażackich i ogólno miejskich. Swoim nienagannym, uczynnym postępowaniem zaskarbił sobie zaufanie i autorytet wśród miejscowego społeczeństwa, a także władz wszystkich szczebli. W 1958 roku dostarczono prąd elektryczny, zostały zamontowane drewniane słupy. W roku 1988 na zebraniu OSP druh Naczelnik Zbigniew Pawlak przedstawił projekt budowy drogi z Grochowej do Bogatek i do Pęcher, który został podzielony na trzy etapy. W 1992 roku zakończono 3 etap budowy drogi do Pęcher. Strażacy zobowiązali się wykonać społecznie 5 tysięcy sztuk płytek chodnikowych, by wzdłuż całej wsi mógł powstać chodnik. Począwszy od 1993 roku dh Zbigniew Pawlak organizował imprezy dla dzieci, spotkania wigilijne, karnawałowe zabawy dla najmłodszych. Wzorem lat poprzednich również 1994 roku obie nasze sekcje-żeńska i męska wzięły udział w gminnych zawodach pożarniczych, które odbyły się na stadionie w Piasecznie w dniu 25.09.1994r. Niezawodna drużyna żeńska i tym razem zdobyła I-sze miejsce.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Grochowej

 

Rok 1996 smutno zapisał się w naszej pamięci – 16 lipca 1996r., z wielkim żalem pożegnaliśmy dh Zbigniewa Pawlaka, jednego z najbardziej zasłużonych członków OSP Grochowa, człowieka związanego z pożarnictwem przez 54 lata z czego 44 był Naczelnikiem naszej jednostki. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako znakomity człowiek, strażak i przedstawiciel w Gminie Piaseczno. Pełnił funkcję radnego przez 7 kadencji był inicjatorem i promotorem wielu przedsięwzięć na rzecz mieszkańców sołectwa Grochowa-Pęchery.
W maju 1997r został wybrany nowy skład jednostki. Naczelnikiem OSP został dh. Kazimierz Kamiński, zaś zastępcą został dh Janusz Pawlak, Prezesem dh Wiesław Kamiński. Obecnie jednostka liczy druhów czynnych 40 osób, w tym 2 strażaków honorowych (Kamiński Wiesław i Kalmus Jan). W roku 1998 rozpoczęto modernizację strażnicy ze środków finansowych Gminnych oraz własnych z udziałem prac społecznych naszych członków dobudowano węzeł sanitarny. Następnie postawiono remont Sali tanecznej, modernizację pomieszczeń socjalnych, remont dachu oraz wykonanie centralnego ogrzewania.
W roku 2002 jednostka obchodziła 75-lecie istnienia swojej jednostki. W związku z tymi obchodami jednostka przystąpiła do zadań remontowych w swojej jednostce tj. wymiana dachu, wymiana stolarki okiennej, wykonanie elewacji zewnętrznej, jednak te prace zostały zakończone w roku 2005.
W roku 2006 na zebraniu sprawozdawczo wyborczym podjęto uchwałę w zorganizowaniu jubileuszu 80 – lecia naszej jednostki. Dzięki przychylności władz samorządowych zostały przeznaczone środki z budżetu gminnego na wykonanie ogrodzenia na całym terenie jednostki. Mieszkańcy z całego sołectwa ufundowali obraz św. Floriana. W czasie obchodów 80-lecia naszej straży wdzięczni mieszkańcy naszej wsi jednogłośnie nadali nazwę głównej ulicy Grochowej imieniem i nazwiskiem Zbigniewa Pawlaka i tak się stało.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Grochowej

 

Od roku 2009 powstał tzw. fundusz sołecki, który jest przyznawany sołectwu w ramach poprawy warunków życia mieszkańców. W roku 2011 na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowy zarząd. W tym samym roku dzięki przychylności mieszkańcom z funduszu sołeckiego zostały przekazane środki na:- rozpoczętą budowę wiaty na tyłach jednostki,- wyposażenie do świetlicy działającej w budynku straży oraz na wykonanie drenacji pozwalająca na ujście nadmiaru wody z placu jednostki. Prace te w czynie społecznym wykonał dh Kazimierz Kamiński ze swoim ojcem Panem Stanisławem. Z pozyskanych środków z budżetu gminy doprowadzono wodę do garażu, zamontowano bramy oraz wymiano oświetlenie. Dzięki dofinansowaniu z urzędu gminy oraz funduszu sołeckiego dokończono budowę wiaty
W dniu 26 sierpnia 2012r z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci druhny Danuty Dąbała, która w szeregach jednostki była od roku 1987, latach 1996-2005 była członkiem Komisji Rewizyjnej oraz dowódcą drużyny żeńskiej
29 Sierpnia 2014 roku z głębokim żalem otrzymaliśmy informację o śmierci wieloletniego strażaka naszej jednostki Wiesława Mrowińskiego.
Jesienią 2015 roku nasz budynek został ocieplony styropianem i został położony tynk elewacyjny. Całkowity koszt został pokryty ze środków Gminy Piaseczno.
Następnie przy pomocy i współpracy Pani sołtys dh Anny Mareckiej został ogrodzony plac zabaw. Prace w czynie społecznym wykonali druhowie naszej jednostki.
W grudniu 2015 roku doszło do wymiany wozu bojowego w Naszej jednostce. W miejsce wysłużonego Stara 244 GBA z 1985r otrzymaliśmy Stara 244 GBA z 1994r wycofanego z jednostki OSP Jazgarzew.

W dniu 22 maja 2016r., została zorganizowana „Kulturalna Majówka” przy współpracy Centrum Kultury Piaseczno, Klub Kultury dh Martę Traczyk oraz Panią sołtys dh Annę Marecką z Radą Sołecką Grochowa-Pęchery, zaś nasza jednostka włączyła się poprzez pokazy pożarnicze.
Druhowie zorganizowali poczęstunek, a pozyskane środki zostały przekazana na zakup nowego sztandaru.
Dnia 18 maja 2017r OSP Grochowa brała udział w sprawdzianie wyszkolenia załóg jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Piaseczyńskiego tzw. „Zimne Doły 2017” jednostek nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Nasza jednostka zajęła po raz drugi I miejsce.

W dniu 02 września 2017r., jednostka obchodziła jubileusz 90-lecia OSP Grochowa.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Grochowej

 

Zaproszonych na uroczystość gości, wśród których byli starosta Wojciech Ołdakowski, wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak, strażacy z OSP Bogatki, Bobrowiec, Jazgarzew, Chojnów, Piaseczno i Złotokłos oraz mieszkańcy wsi Pęchery i Grochowa powitał druh Józef Zalewski, prezes zarządu oddziału gminnego OSP. – Bycie strażakiem to zaszczyt i honor – mówił Józef Zalewski, podkreślając jak ważną społecznie rolę pełnią na co dzień druhowie zrzeszeni w OSP. Następnie druhna Anna Gorzkowska przedstawiła historię formacji, która tak naprawdę sięga roku 1917, kiedy to mieszkańcy Grochowej stworzyli sekcję bojową w ramach OSP Jazgarzew. Ważnym punktem uroczystości było nadanie jednostce nowego, ufundowanego przez mieszkańców
i darczyńców sztandaru, który z rąk druha Zbigniewa Kaliszyka z Zarządu Głównego Związku OSP RP odebrał prezes OSP Grochowa, Sławomir Pawlak. Druga część obchodów jubileuszu została poświęcona nadaniu dzielnym strażakom nagród, medali i odznaczeń oraz gratulacjom
i podziękowaniom za pełnioną służbę.
Podziękowanie Zarząd kieruje w stronę władzom samorządowym za wsparcie finansowe poprzez prace remontowe m.in. wykonanie nowej instalacji elektrycznej, położenie masy gipsowej na ścianach w sali tradycji, ułożenie kostki przed garażem oraz zamontowanie nowej bramy rozsuwanej, a także częściowe dofinansowanie w zakupieniu produktów spożywczych na przygotowanie poczęstunku. Wdzięczność i ukłony Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowej kieruje dla Pani Dyrektor Magdaleny Gawrych z Centrum Kultury w Piasecznie za sfinansowanie Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej, która grała podczas uroczystości.
Moc podziękowań i głębokie uznanie jednostka OSP Grochowa składa dla mieszkańców z całego sołectwa za wsparcie naszego jubileuszu.