Grochowa-Pęchery

Grochowa-Pęchery

Sołectwo Grochowa – Pęchery jest położone w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim, w gminie Piaseczno. Obie miejscowości zostały połączone ze względu na małą liczbę osób zamieszkałych.

W latach 1975-1998 obie miejscowości administracyjnie należały do województwa warszawskiego.
Wieś Grochowa liczy mieszkańców 136 osób, którzy są zameldowani na pobyt stały (dane z 30.09.2014r), w tym dzieci jest 32, natomiast wieś Pęchery liczy mieszkańców 92 osoby zameldowanych na pobyt stały (dane na dzień 30.09.2014r), w tym dzieci ok. 25.
W Grochowej występują 4 ulice, m.in.: Kryształowa, Zbigniewa Pawlaka, Słoneczników, Dzikich Grusz oraz Przytulna, zaś w Pęcherach są ulice: Boczna, Cietrzewia i Zb.Pawlaka. Ulica Zbigniewa Pawlaka łączy obie miejscowości.

Na terenie sołectwa znajduję się jednostka OSP w Grochowej, która powstała w roku 1927.

W Pęcherach znajduję się dwór XIX w., rozbudowany o zatartych cechach stylowych. Dawniej majątek ziemski, który dnia 23 maja 1654roku został zakupiony i ofiarowany Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przez królową Ludwikę Marię Gonzaga, żonę Jana Kazimierza dla zabezpieczenia utrzymania Sierotom i Siostrom mieszkającym w Warszawie w Domu Centralnym.
W roku 1842 w czasie zaborów usunięto Siostry od administracji majątkiem, zaś w roku 1859 Siostry musiały opuścić majątek.

 

 

W roku 1870 nakazem carskim majątek oddano w dzierżawę. Dnia 22 lipca 1922r., na mocy ustawy Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo obejmuje bezpośrednią administrację swoich majątków fundacyjnych. W okresie międzywojennym Siostry prowadziły w Pęcherach : ambulans dla przychodzących chorych, świetlicę dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych, a także tzw. ochronkę dla dzieci. W roku 1951 nastąpiło przyjęcie majątków przez Państwo, wówczas siostry prowadziły działalność charytatywną. W dniu 30 listopada 2003 roku siostry Miłosierdzia wyjechały z Pęcher. Podobne założenia przyklasztorne znajdują się w Wólce Prackiej i w Runowie.

Wewnątrz dworku znajduję się kaplica SS.Miłosierdzia i w każdą niedzielę i święto odbywa się msza celebrowana przez proboszcza ks.Wiesława Zarebe. Kaplicą opiekują się mieszkańcy Pęcher i z Grochowej. Na zewnątrz dworka znajduje się figurka św. Józefa patrona małżeństw, rodzin oraz rzemieślników.

W 1986 roku został założony przez Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Grochowa”. Zajmuje on obszar 13,2 ha.I znajduje się na nim około 400 domków działkowych.

 

 

Na terenie wsi Grochowa znajduje się rezerwat przyrody Las Pęcherski pow. 15 ha, położony w Uroczysku Pęchery, granica rezerwatu biegnie wzdłuż drogi gruntowej łączącej wieś Grochowa z szosą Jazgarzew – Grójec; typ leśny. Rezerwat chroni zbliżone do naturalnych zespoły grądowe uzupełniane przez bór mieszany z 120 – 150-letnią sosną. Wyróżnia się różnorodnością gatunków drzew, krzewów i runa.

Bezpośrednio sołectwo otacza otulina Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, poprzecinanych duktami leśnymi, sprzyjającym uprawianiu turystyki pieszej i rowerowej, a także konnej. Dodatkową atrakcją są meandry rzeki Jeziorki z bujnie porośniętymi brzegami. W wodach rzeki żyje 20 gatunków ryb. W borach mieszanych na pierwszym miejscu występuje sosna pospolita. Spotkać tutaj można sarnę, łosia, dzika, lisa, borsuka, tchórza, jenota, kunę leśną, łasicę i piżmaka. Dobre warunki wegetacji roślin i zwierząt sprawiają, że jest to doskonały teren dla miłośników przyrody.