Wpisy

, ,

Zmarł śp. dh Jan Kalmus

W dniu 28 listopada 2019r., z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dh Jana Kalmusa, który odszedł na wieczny odpoczynek  w wieku 90lat.
W szeregach służył przez 72 lata, z czego przez 50 lat pełnił funkcję czynnego strażaka. Do końca był w szeregach strażaków naszej jednostki jako Członek Honorowy. Był wielokrotnie odznaczony za swe zasługi medalem Brązowym, Srebrnym i Złotym „Za zasługi dla Pożarnictwa” oraz odznaczenie „wzorowy strażak”.

Spoczywaj w Pokoju niech Święty Florian przyjmie Cię na wieczną służbę.

Pogrzeb odbył się w kościele św. Rocha w Jazgarzewie.

Zarząd OSP Grochowa wraz członkami jednostki, mieszkańcy sołectwa Grochowa-Pęchery składają wyrazy współczucia dla dh Dariusza Kalmusa, małżonki, dzieci z wnukami oraz całej rodziny.

Anna Marecka

Sołtys Grochowa-Pęchery