,

Alarm dla klimatu-petycja przeciwko wyrębu lasu w Pęcherach

Szanowni Państwo,
Nasza inicjatywa społeczna działa na terenie Gminy Piaseczno między innymi  na rzecz ochrony Zielonych Zasobów. Wraz ze Stowarzyszeniem Polska 2050 przygotowaliśmy petycję w sprawie ograniczenia wycinek w kompleksie leśnym w okolicach Jazgarzewa. W kompleksie tym można jeszcze spotkać enklawy starodrzewu poza granicami rezerwatów. Niestety ta sytuacja może sie zmienić diametralnie, NCh planuje w ramach PUL’u kolejne prace wycinkowe, nawet w sąsiedztwie pomników przyrody!  W załączniku mapa rębni i trzebieży na tym obszarze (T- trzebieże, IB, IIIAU itp- rębnie), w ramach PUL 2018-2027. Las jest naszym dobrem Wpólnym to nasz WspólnyLas,mamy prawo do współdecydowania o tym jak ten las będzie wygladąć dlatego zachecamy do podpisywania i udostępnianie tej petycji, która wzmocni nasz głos w dialogu z Nadleśnictwem Chojnów! Razem mamy szansę ochronić nasze lasy przed intensywną gospodarkę leśną i doprowadzić to tego by funkcje społeczne i przyrodnicze były w nich wiodące!
Z poważaniem
Anna Kolińska Alarm dla Klimatu Piaseczno
W razie pytań i wątpliwości pozostaję do dyspozycji