,

Bezpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wydał Zarządzenie nr 294/2022 z dnia 26 lutego 2022 r., w którym wyraża się zgodę na nieodpłatne przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę w granicach strefy biletowej 1 i 2 dla obywateli Ukrainy, na podstawie posiadanych przez nich dokumentów.

Ulga obowiązuje również na wszystkich liniach “L”, które jeżdżą na terenie gminy Piaseczno.