,

Budowa kanalizacji w Pęcherach i w Grochowej

Szanowni Mieszkańcy informuję, że 5 lipca 2022r., będzie podpisywana umowa z firmą, która wygrała przetarg na budowę kanalizacji w naszym sołectwie.

Wszelkie informacje są zamieszczone na stronie PWIK SA.

Po podpisaniu umowy w dniu 05.07.br będą przekazywane na bieżącą informację dot.budowy kanalizacji.

Z poważaniem

Anna Marecka

Sołtys wsi Grochowa-Pęchery