, ,

Mikołaj dla dzieci w Grochowej

Szanowni Mieszkańcy,

Serdecznie zapraszam dzieci z sołectwa Grochowa-Pęchery na Mikołaja w dniu 16.12.2023r., g.16.00 w budynku OSP Grochowa ul.Zb.Pawlaka 26.

Zbieram listę dzieci do 11.12br  pod nr tel.882036863 Anna Marecka Sołtys.

,

Brak dostępu do wody!!!

W dniu 28.06.2023r., (środa) od g.9.00-17.00 na całej ulicy Zbigniewa Pawlaka w Grochowej, w Pęcherach nie będzie wody ze względu na prace kanalizacyjne.

Dziękuje

Anna Marecka

Soltys wsi Grochowa-Pęchery

,

Rozpoczęcie prac związaną z budową kanalizacji

Dzień dobry,

Jak Państwo zwróciliście uwagę, że od strony Łbisk i Pęcher odbywają się prace związane z budową wodociągu, a następnie będą prace związane z kanalizacją. W Pęcherach będzie budowana przepompownia. Budowa sieci głównej wraz z od gałęziami do poszczególnych działek (wcześniej były ustalenia z właścicielami działek) będzie prowadzona ulicą Zbigniewa Pawlaka, Boczną, Cietrzewia i Słoneczników, następnie po jej wybudowaniu będzie przekazanie  do geodezji na zainwentaryzowanie i odbioru pracy. Po zatwierdzeniu pracy dot.budowy kanalizacji wtedy mieszkańcy będą mogli zgłaszać się do PWIK Piaseczno w celu podłączenia się od głównej linii do domu.

Wszelkie pytania, wątpliwości proszę kierować indywidualnie do Pani Naczelnik Inwestycji Barbary Konopki pod nr tel. 22 701-54-25 lub proszę na adres emaila: bk@pwikpiaseczno.pl, która nadzoruje całą budową kanalizacji.

Dziękuje

Anna Marecka

Sołtys wsi Grochowa-Pęchery

,

Życzenia świąteczne :)

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
,

Zmiana wysokości opłat za odpady komunalne od 01.07.2022r.

Zmiana wysokości opłaty za pojemnik od 01.07.2022 r.

Szanowni Państwo !

Wydział Gospodarki Odpadami uprzejmie informuje, iż z dniem 01 lipca 2022 r. ulegają zmianie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Podstawowe stawki opłaty wynoszą:

 • za pojemnik o pojemności:
 1. 120 litrów – 26,80 zł.
 2. 240 litrów – 53,60 zł.
 3. 360 litrów – 80,40 zł.
 4. 700 litrów – 156,33 zł.
 5. 1100 litrów – 245,66 zł.
 6. 1,5 m3 – 335,00 zł.
 7. 2,5 m3 – 558,33 zł.
 8. 5 m3 – 1 116,66 zł.
 9. 7 m3 – 1 563,33 zł.
 10. 10 m3 – 2 233,33 zł.
 11. 20 m3 – 4 466,66 zł
 • za worek o pojemności: 120 litrów – 26,80 zł.

W przypadku braku segregacji opłata za pojemnik/worek wzrośnie dwukrotnie.

Powyższa zmiana dotyczy wyłącznie nieruchomości niezamieszkałych oraz mieszanych,

czyli tych właścicieli, którzy zadeklarowali pojemnik.

Stawka miesięcznej opłaty od osoby zamieszkałej na danej nieruchomości nie uległa zmianie i  wynosi 36,38 zł.

Nowa stawka opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np.  liczby lub wielkości pojemników).

Do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczone na podstawie danych wskazanych w dotychczas złożonych deklaracjach oraz nowej stawki opłaty.

 

, ,

Nagrywanie meczu na terenie jednostki OSP Grochowa.

Na boisku przy OSP Grochowa 20 września odbywały się ujęcia do filmu, który opowiadał będzie m.in. o legendarnym konspiracyjnym meczu, który odbył się w 1943 roku w Piasecznie.

Ujęcia do filmu udały się 👍, statyści stworzyli świetną oprawę „aktorską”, była rewelacyjna atmosfera i przy okazji specjalni goście: Pan Andrzej Strejlau, aktor Pan Michał Rolnicki, i wiele innych osób, którzy pod okiem Pani reżyser Małgorzaty Brama grali wyjątkowo dobrze.😊 Film był nagrywany przez Fundacje Artystyczną ERINA B, Związek Powstańców Warszawskich jak również wspierana przez Gminę Piaseczno.

, ,

Dożynki parafialne

Drodzy Mieszkańcy,

W dniu 13.09.2020r., w kościele pw. św.Rocha i Wawrzyńca w Jazgarzewie odbyły się parafialne dożynki.  Dziękuję Panią i Panom z Koła Gospodyń Wiejskich w Grochowej za ogromne zaangażowanie, za poświęcenie swojego czasu przy wieńcu, dziękuję rolnikom za zboże, dziękuję Pani Marii za kwiaty, dziękuję Darkowi i Teresce za udział w dożynkach.

, ,

Zbieranie podatku na 15.03.2020r.

Drodzy Mieszkańcy,

Zbieranie podatku rolnego i od nieruchomości będzie w dniu 14.03br (sobota) dla mieszkańców w Grochowej, zaś w dniu 16.03 (poniedziałek) od g.17.00 w Pęcherach ul.Boczna. Ewentualnie proszę o telefon.

Pozdrawiam

Anna Marecka

Sołtys Grochowa-Pęchery

882-036-863

, ,

Szybka trasa przez Gminę Piaseczno!!!!!!

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z planowanym określeniem ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie Centralnego Portu Komunikacji, w tym wyznaczeniu korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe tj. obwodnice, autostrady, CPK prowadzi konsultacje społeczne za pośrednictwem strony www.cpk.pl

Jednak odzew od mieszkańców z Gminy Prażmowa i Piaseczna jest negatywny, w związku z powyższym są organizowane spotkania na czele z Panem Burmistrzem Danielem Putkiewiczem. Spotkania z mieszkańcami odbyły się w dniu 27.02.2020r. o g.18.30 z budynku OSP Złotokłos, drugie odbyło się w dniu 28.02 br o g.19.00 w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie, zaś trzecie spotkanie w dniu 03.02br w Zalesiu Górnym. Spotkania zorganizowały Panie i Pan – Radni z Gminy Piaseczno.

 Gmina Piaseczno zwraca się do mieszkańców, którzy popierają stanowisko gminy, aby pobrać gotowy wniosek do wydrukowania ze sporządzonym uzasadnieniem , podpisać i wysłać osobiście do CPK lub za pośrednictwem Gminy.

 Link do gotowego wniosku: https://piaseczno.eu/wp-content/uploads/2020/02/konsultacje-CPK-gmina-Piaseczno-wersja-do-pobrania-27.02.2020.pdf

Samodzielnie:
1. wysyłając formularz na adres e-mail: konsultacje.cpk@cpk.pl
2. wysyłając formularz na adres pocztowy Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa – z dopiskiem „Konsultacje SSL”
3. składając formularz bezpośrednio w miejscu udostępniania dokumentu (tj. w siedzibie Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) w dni robocze, w godzinach 9.00 – 15.00 – do dnia 10 marca 2020 roku.
4. bezpośrednio poprzez stronę www.cpk.pl

lub przekazać podpisany wydruk do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 – do 9 marca 2020 r. (musimy mieć czas aby przekazać Państwa formularze w wyznaczonym terminie)

 

Z poważaniem

Anna Marecka Sołtys Grochowa-Pęchery