Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowej

Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowej

02 września 2017 r., jednostka OSP w Grochowej obchodziła swój jubileusz 90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowej. Współorganizatorami tej uroczystości byli mieszkańcy sołectwa wraz Radą Sołecką.