Otwarcie ulicy Bocznej po utwardzeniu
Otwarcie ulicy Bocznej po utwardzeniu

24 października 2017 r., została oficjalnie otworzona ulica Boczna, która została po długim oczekiwaniu przez mieszkańców – utwardzona. Prace trwały od 09.10-16.10.2017 r. Mieszkańcy z ul. Bocznej swoją radość okazali wdzięcznością poprzez upieczenie ciasta przez dwie Panie Anie, przygotowanie stolika do poświęcenia przez proboszcza ks.Wiesława Zaręby – Pani Ewa z mężem i Pani Janina, Pan Jerzy z małżonką oraz Pan Franciszek. Dzień wcześniej mieszkańcy z tej ulicy po zgrabiali liście wokół swoich gospodarstw i obok krzyża. Za pomoc w zgrabieniu liści z placu zabaw dziękuje Pani Janinie i Panu Mirosławowi.

Podziękowania dla radnych z komisji Budżetu i Finansów, zaproszenie Pana Burmistrza Zdzisława Lisa i Panią Radną Annę Kostyrka oraz zakupienie kwiatów i wstęgi przygotowała Pani sołtys wraz członkami rady sołeckiej Panią Ireną Wróbel i Panem Mirosławem Samorajem. Dziękuje rodzinom z ul. Bocznej za poczęstowanie kawą, herbatą dla pracowników, którzy wykonywali ten remont. W tym czasie pogoda nie rozpieszczała, było zimno i deszczowo.

W niedługim czasie zostaną postawione znaki drogowe jak również dwa progi zwalniające.

Na bieżącą jest prowadzona współpraca z wydziałami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, z wydziałami ze Starostwa Piaseczyńskiego, ze Związkiem Spółek Wodnych, Ochotniczą Strażą Pożarną w Grochowej w celu poprawy warunków życia mieszkańców m.in. zgłaszanie nie palących się lamp ulicznych, koszenie rowów i poboczy, przycinanie gałęzi lub usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu, bieżące usuwanie ubytków na jezdni, konserwacja zabawek na placu zabaw, bieżące realizowanie wniosków składanych przez mieszkańców, uczestniczenie na spotkaniach z władzami samorządowymi , współpraca z członkami rady sołeckiej, bieżące wywieszanie informacji i przesyłanie za pomocą powiadomienia sms dla mieszkańców sołectwa.