,

Informacja

Szanowni Mieszkańcy z sołectwa Grochowa-Pęchery,

Informuję, że w związku z otrzymywaniem groźby, szantaże i inne wiadomości nie podpisane przez nadawcę, nie będą brane pod uwagę przeze mnie. Nie posiadam wszystkich Państwa nr telefonów (bo nie muszę), a że mój nr telefonu jest dostępny wszystkim (wyraziłam zgodę) więc kierując do mnie informację, proszę pod informacją napisać imię i nazwisko.

Z wyrazami szacunku

Anna Marecka

Sołtys wsi Grochowa-Pęchery