, ,

Przełączenie i koncentracja numeru alarmowego 998 na 112

Przełączenie i koncentracja numeru alarmowego 998 na 112

logo PSP i numer 998 oraz logo numeru 112

Od 20 maja 2020 r. w województwie mazowieckim rozpocznie się przejęcie obsługi numeru alarmowego 998 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu. Proces ten będzie trwał  do 7 czerwca 2021 r.

Przełączenie numeru na terenie powiatu piaseczyńskiego zaplanowano na 25 maja 2021 roku.

W wyniku przełączenia i koncentracji numeru alarmowego 998 osoba znajdująca się na ternie powiatu piaseczyńskiego wybierając numer alarmowy Straży Pożarnej 998 zarówno z telefonu stacjonarnego jak i komórkowego połączy się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu, które obsługuje numer alarmowy 112.

Podstawowe zalety koncentracji numerów alarmowych:

  • szybsze powiadamianie służb ratowniczych,
  • eliminowanie / filtrowanie wywołań niezasadnych,
  • zastępowalność na wypadek przeciążenia lub awarii systemu,
  • obsługa zgłoszeń alarmowych od obcokrajowców,
  • obsługa zgłoszeń typu eCall oraz SMS,
  • możliwość ciągłego podtrzymywania rozmowy ze zgłaszającym z jednoczesnym aktualizowaniem informacji w formatce przesłanej do odpowiednich służb

Jak działa 112?

Numer alarmowy 112, to system powiadamiania ratunkowego, funkcjonujący na terenie kraju, który składa się z 17 centrów powiadamiania ratunkowego – po jednym w każdym mieście wojewódzkim oraz w Radomiu

Zgłoszenia z numerów alarmowych 112 i 997 trafiają do operatorów numerów alarmowych zatrudnionych w centrach powiadamiania ratunkowego. Operatorzy przekazują drogą elektroniczną, wszystkie zebrane o zdarzeniu informacje do odpowiednich dyspozytorów Państwowej Straży Pożarnej i Policji, którzy decydują o zaangażowaniu odpowiednich jednostek.

Aplikacja mobilna Alarm112

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące. W Alarm112 możliwe jest poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna.

Więcej informcaj na temat numeru alarmowego 112 znajduje się na dedykowanej mu stronie www.

,

Zmarł dh Henryk Dąbała

W dniu 15 września 2020r., z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dh Henryku Dabały, który odszedł na wieczny odpoczynek  w wieku 70lat.
W szeregach służył przez 53 lata, z czego przez 10 lat pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a następnie przez 7 lat pełnił funkcję gospodarza. Do końca był w szeregach strażaków naszej jednostki jako Członek Honorowy. Był wielokrotnie odznaczony za swe zasługi medalem Brązowym, Srebrnym i Złotym „Za zasługi dla Pożarnictwa” oraz jako „wzorowy strażak”.

 

Zarząd OSP Grochowa wraz członkami jednostki jak i mieszkańcy wsi Grochowa składają wyrazy głębokiego współczucia dla całej rodziny.

„Strażak nie umiera, lecz idzie na wieczną służbę do nieba”

Niech św. Florian przyjmie Cię na wieczną służbę.

Spoczywaj w pokoju.

Cześć Twojej pamięci!

,

Informacja dot., zgłaszania zwierząt gospodarskich

Szanowni Rolnicy,

W załączniku przesyłam informacje dot.zgłaszania zwierząt przez Internet, co eliminuje konieczność wizyty w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacyjnej i Modernizacji Rolnej.

, ,

Zmarł śp. dh Jan Kalmus

W dniu 28 listopada 2019r., z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dh Jana Kalmusa, który odszedł na wieczny odpoczynek  w wieku 90lat.
W szeregach służył przez 72 lata, z czego przez 50 lat pełnił funkcję czynnego strażaka. Do końca był w szeregach strażaków naszej jednostki jako Członek Honorowy. Był wielokrotnie odznaczony za swe zasługi medalem Brązowym, Srebrnym i Złotym „Za zasługi dla Pożarnictwa” oraz odznaczenie „wzorowy strażak”.

Spoczywaj w Pokoju niech Święty Florian przyjmie Cię na wieczną służbę.

Pogrzeb odbył się w kościele św. Rocha w Jazgarzewie.

Zarząd OSP Grochowa wraz członkami jednostki, mieszkańcy sołectwa Grochowa-Pęchery składają wyrazy współczucia dla dh Dariusza Kalmusa, małżonki, dzieci z wnukami oraz całej rodziny.

Anna Marecka

Sołtys Grochowa-Pęchery

, ,

Szlachetna Paczka

W dniu 08.12.2018r., druhowie  z jednostki OSP Grochowa wspólnie z jednostką OSP w Piasecznie uczestniczyli w akcji „Szlachetna Paczka” jako wolontariusze. Druhowie rozwozili paczki rodzinom ubogim, które zostały wykonane przez darczyńców. Pierwszy wyjazd druhów polegał na dostarczeniu paczek do rodziny z dwójką małych chłopców wraz z mamą. Dla chłopców przejazd samochodem strażackim był ogromną atrakcją.

W imieniu swoim dziękuje druhom Januszowi Pawlak, dh Annie Traczyk oraz dh Przemysławowi Smolskiemu za poświęcony swój czas na rzecz pomocy innym.

Anna Marecka

Sołtys Grochowa-Pęchery

, ,

Zmarł śp. dh Wiesław Kamiński

W dniu 02 listopada 2018r., z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy  wiadomość o śmierci dh Wiesława Kamińskiego, który odszedł na wieczny odpoczynek  w wieku 85 lat. W szeregach służył przez 66 lat, z czego przez 11 lat pełnił funkcję sekretarza, a następnie w latach 1989-1997 pełnił funkcję Prezesa OSP Grochowa, jednocześnie działał na rzecz Zarządu Miejsko-Gminnego w Piasecznie. Do końca był w szeregach strażaków naszej jednostki jako Prezes Honorowy. Był wielokrotnie odznaczony za swe zasługi medalem Brązowym, Srebrnym i Złotym „Za zasługi dla Pożarnictwa” oraz otrzymał odznakę „wzorowy strażak”.

 

Śp. druhu Wiesławie byłeś zawsze oddany społecznej pasji pożarnika, niech  u kresu ostatniej drogi przywita cię św. Florian, spoczywaj w pokoju.

 Zarząd i druhowie z jednostki OSP Grochowa.

p.s. w imieniu swoim chcę podziękować Wam drodzy mieszkańcy za pożegnanie śp.dh Wiesława Kamińskiego. Sołtys Anna Marecka

Ochotnicza Straż Pożarna w Grochowej

Historia OSP

Jednostka Ochotnicza Straż Pożarna w Grochowej powstała w 1927r., jej założycielami byli: Kamiński Wawrzyniec, Kamiński Lucjan, Kalmus Czesław, Aleks Julian, Nawrocki Walenty, Pawlak Jan, Pawlak Józef, Studenecki Józef, Książek Feliks, Mrowiński Józef. Czytaj więcej

Ochotnicza Straż Pożarna w Grochowej
,

Zarząd OSP

Zarząd Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowej: Czytaj więcej