,

Sieć gazowa

Szanowni Mieszkańcy,

W roku 2019 zostały przekazane wnioski dot.określenia warunków przyłączenia instalacji i sieci gazowej. Wniosków z naszego sołectwa zostało złożonych ponad 30szt. Pod koniec listopada każdy Państwa otrzymał odpowiedź, że przedłuża się termin na podpisanie umowy wynikający z braku sieci gazowej w bezpośrednim sąsiedztwie. Termin ostatecznej odpowiedzi przypadał na luty 2021. Niestety w kwietniu 2021 otrzymaliśmy odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci gazowej z przyczyn technicznych.

W związku z powyższym proszę dzownić w/w kwestii do Pani Kamili Tańskiej-Równa pod nr tel:22 6673513 w celu wyjaśnienia odmowy.

Dziękuje

Anna Marecka

Sołtys wsi Grochowa-Pęchery