,

Utrzymanie czystości przepustów pod zjazdami dróg.

Szanowni Mieszkańcy,

Otrzymałam pismo z Urzędu Miasta Gminy Piaseczno o poinformowaniu mieszkańców o obowiązku utrzymania w czystości przepustów pod zjazdami z dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych celem umożliwienia swobodnego spływu wód w rowach przydrożnych przez właścicieli/użytkowników gruntów przyległych do dróg publicznych. Obowiązek reguluje Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r., art.2.1, art.2a.1, art.30.

W załączeniu pismo wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego w Urzędzie Miasta Gminy Piaseczno.

Z poważaniem

Anna Marecka

Sołtys wsi Grochowa-Pęchery