,

Wsparcie dla gospodarstw rolnych od 30.11.2020r.

na rozwój usług rolniczych Agencja przyjmuje do 13 stycznia 2021r.,na inwestycje nawadnianie gospodarstw do 28 stycznia przyszłego roku.

Anna Marecka

Sołtys wsi Grochowa-Pęchery