,

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Grochowa-Pęchery

Szanowni Mieszkańcy w dniu 22.09.2021r., odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej:

I termin g.19.00

II termin g.19.15 w jednostce OSP Grochowa przy ul.Zb.Pawlaka 26

Zarządzenie Burmistrza  i Gminy Piaseczno o nr ADK.0050.54.2021 z dnia 31.08.2021.