,

Rozpoczęcie prac związaną z budową kanalizacji

Dzień dobry,

Jak Państwo zwróciliście uwagę, że od strony Łbisk i Pęcher odbywają się prace związane z budową wodociągu, a następnie będą prace związane z kanalizacją. W Pęcherach będzie budowana przepompownia. Budowa sieci głównej wraz z od gałęziami do poszczególnych działek (wcześniej były ustalenia z właścicielami działek) będzie prowadzona ulicą Zbigniewa Pawlaka, Boczną, Cietrzewia i Słoneczników, następnie po jej wybudowaniu będzie przekazanie  do geodezji na zainwentaryzowanie i odbioru pracy. Po zatwierdzeniu pracy dot.budowy kanalizacji wtedy mieszkańcy będą mogli zgłaszać się do PWIK Piaseczno w celu podłączenia się od głównej linii do domu.

Wszelkie pytania, wątpliwości proszę kierować indywidualnie do Pani Naczelnik Inwestycji Barbary Konopki pod nr tel. 22 701-54-25 lub proszę na adres emaila: bk@pwikpiaseczno.pl, która nadzoruje całą budową kanalizacji.

Dziękuje

Anna Marecka

Sołtys wsi Grochowa-Pęchery