,

Nowe do selektywnego zbierania odpadów od 01.07.2022

Szanowna Pani

W odpowiedzi na poniższego maila informuję, że firma PUK Piaseczno Sp z o.o. posiada w  sprzedaży pojemniki w kolorach odpowiadających wymaganiom zawartym w   Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2021 poz. 906).

Na chwilę obecną firma PUK może zaproponować następujące ceny za najbardziej popularne pojemniki o pojemnościach 120 i 240l tj. Odpowiednio pojemnik 120l w cenie 117 zł. brutto, pojemnik 240l w cenie 154,00 zł. brutto. Powyższa cena dotyczy pojemników odbieranych osobiście w siedzibie PUK przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie. W przypadku dostawy pojemnika do nabywcy doliczana jest z tego tytułu opłata w wysokości 30,00 zł. Niestety z  uwagi na dynamiczną sytuację związaną ze  wzrostem cen towarów i usług PUK Piaseczno Sp z o.o. nie jest w stanie zagwarantować w/w cen w dłuższym okresie czasu. Każda z dostaw od producenta realizowana jest w innej (wyższej ) cenie.

Nalepki na kosze o odpowiedniej kolorystyce są do pobrania w Wydziale Gospodarki Odpadami ul. Świętojańska 5A.

Przewidujemy przejściowy okres około 2-3 miesięcy na dostosowanie się mieszkańców do zasad dotyczących gromadzenia odpadów w pojemniku/worku o odpowiedniej kolorystyce i z odpowiednim oznaczeniem.

Zwracamy uwagę i prosimy o poinformowanie mieszkańców, iż odpady biodegradowalne powinny być oddawane w brązowych workach/pojemnikach, zakup worków/pojemników jest po stronie mieszkańca. Gmina natomiast zapewnia worki na odpady: papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne.

Dodatkowo zwracamy się z prośbą, aby mieszkańcy, którzy posiadają nienormatywne pojemniki tj. metalowe okrągłe zastąpili je pojemnikami dostępnymi na rynku, które są zgodne z polską normą i są przystosowane do systemu załadowczego pojazdów odbierających odpady. Okrągłe pojemniki nie są przystosowane do mechanicznego opróżniania przez specjalistyczne pojazdy realizujące usługę odbioru (poprzez inny wymiar kołnierza, przez co nie można bezpiecznie podczepić pojemnika na chwytak )  i często wpadają do śmieciarki. W przypadku wystawiana nienormatywnych pojemników reklamacje dot. pojemnika, który wpadł podczas odbioru do śmieciarki  nie będą uznawane przez Wykonawcę.

Z poważaniem,

Jawoszek Katarzyna

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Wydział Gospodarki Odpadami

  1. Świętojańska 5a

05-500 Piaseczno

Tel.22/70-17-534

Zapraszam na naszą stronę internetową www.odpady.piaseczno.eu