,

Akcja bezpłatnej sterylizacji i kastracji zwierząt w lutym 2022

W lutym 2022 r. rozpoczną się zapisy na kolejną akcję bezpłatnej sterylizacji, kastracji i chipowania zwierząt dla mieszkańców gminy Piaseczno. Apelujemy, by z zabiegów finansowanych przez gminę korzystały przede wszystkim osoby, które nie są w stanie samodzielnie ich sfinansować.

W roku 2022, podobnie jak w latach ubiegłych, gmina Piaseczno zorganizuje akcję bezpłatnej sterylizacji, kastracji i chipowania zwierząt. Z zabiegów dla psów i kotów finansowanych przez samorząd mogą korzystać osoby mieszkające na terenie gminy Piaseczno. Usługa jest całkowicie bezpłatna i odbywa się na koszt gminy.

– Na te zadania przeznaczamy corocznie kwotę 140 tys. zł. Naszą intencją jest wspieranie tych mieszkańców, którzy posiadają zwierzęta, ale nie stać ich na zabieg sterylizacji, kastracji – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. – Obserwujemy natomiast, że na zabiegi zgłaszają się właściciele psów i kotów rasowych, co wydaje się być nadużyciem. Skoro stać nas na zakup rasowego zwierzaka, to powinno być nas też stać na wyżej wymieniony zabieg.

Niestety bardzo często osoby takie wykorzystują większość dostępnych w ramach programu zabiegów, co sprawia, że nie mogą z nich skorzystać osoby mniej zamożne, które np. przygarnęły bezdomne zwierzę. Koszt zabiegu komercyjnego – w zależności od jego rodzaju oraz kliniki – waha się od 100 zł za kastrację kota do nawet powyżej 500 zł za sterylizację suki.

Ograniczenia, które jako samorząd finansujący zabiegi możemy wprowadzić i z których korzystamy, dotyczą hodowców zwierząt, którzy nie mogą skorzystać z tej oferty. Właściciel zwierzęcia musi też być mieszkańcem naszej gminy, co poświadcza, okazując Piaseczyńską Kartę Mieszkańca lub Piaseczyńską Kartę Dużej Rodziny. Zwierzę musi także posiadać chip lub zostać zachipowane przy okazji zabiegu sterylizacji/kastracji.

W przypadku psów wymagane jest również, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Właściciel zwierzęcia może wykonać maksymalnie jeden zabieg sterylizacji/kastracji w ciągu trzech lat, z kolei chipowanie odbywa się bez limitu. Piaseczyńska Karta Mieszkańca będzie weryfikowana w każdym z gabinetów weterynaryjnych przy pomocy specjalnej aplikacji informatycznej. Nie jest więc możliwe skorzystanie z usługi sterylizacji/kastracji zwierząt w dwóch różnych gabinetach weterynaryjnych.

W 2020 r. w ramach finansowanej przez gminę Piaseczno akcji wszczepiono 419 chipów oraz wykonano ponad 531 zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt domowych i kotów wolno żyjących.

Listę gabinetów, w których w 2022 r. realizowane będą usługi mające na celu zapobieganie bezdomności zwierząt, wraz z terminem rozpoczęcia zapisów opublikujemy na stronie internetowej www.piaseczno.eu w styczniu 2022 r.

Anna Marecka

Sołtys wsi Grochowa-Pęchery