,

Zmiana rozkładu linii L32 od 6 grudnia 2021

Szanowni Mieszkańcy.

Informujemy, że od 6 grudnia 2021 roku wprowadzone zostaną zmiany w rozkładach jazdy linii autobusowych uzupełniających L23, L24 i L32. Celem tych zmian jest poprawa dopasowania rozkładów jazdy do potrzeb przewozowych, głównie optymalizacja połączeń i dojazdów do szkół i miejsc pracy.

Największe zmiany dotyczą linii autobusowej L23, gdzie rozkład został zoptymalizowany dla dowozu dzieci do szkół w Chylicach i Piasecznie oraz ich powrotu do domu przy korzystnej obsłudze przewozowej w godzinach popołudniowych. Zmiana dla L32 umożliwi dojazd do szkoły w Chylicach z obszaru południowego Julianowa i Chyliczek. W przypadku L24 to korekcyjne 5-minutowe opóźnienie przejazdów w godzinach popołudniowych, wynikające ze zmian dla L23.

Szczegóły wszystkich zmian będą opublikowane przez Zarząd Transportu Miejskiego m. st. Warszawy na stronie internetowej www.wtp.waw.pl.

Prosimy o zapoznanie się ze zmodyfikowanymi rozkładami jazdy tych linii. Jednocześnie przypominamy o obowiązku stosowania indywidualnych środków ochrony w autobusach transportu publicznego. Zakładajmy maseczki z myślą o sobie i o innych.

Dziękuje za uwagę

Anna Marecka

Sołtys wsi Grochowa-Pęchery