, ,

Spotkanie dot.ustalenia granic działek w dn.11.03.2020r.

Zawiadomienie

W związku z realizacją prac zleconych przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno polegających na sporządzeniu dokumentacji na potrzeby regulacji stanu prawnego dróg gminnych na podst.art.73 ustawy z dnia 13.10.1998r.  Chodzi o ulicę Zbigniewa Pawlaka w Grochowej na odcinku od ulicy Słoneczników do granicy z obrębem Pęchery.

Zainteresowanych proszę o stawienie się przy jednostce OSP w Grochowej ul.Zb.Pawlaka 26.

Na zleceni Gminy Piaseczno

Pani Daria Puchalska Geodeta

, ,

Szybka trasa przez Gminę Piaseczno!!!!!!

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z planowanym określeniem ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie Centralnego Portu Komunikacji, w tym wyznaczeniu korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe tj. obwodnice, autostrady, CPK prowadzi konsultacje społeczne za pośrednictwem strony www.cpk.pl

Jednak odzew od mieszkańców z Gminy Prażmowa i Piaseczna jest negatywny, w związku z powyższym są organizowane spotkania na czele z Panem Burmistrzem Danielem Putkiewiczem. Spotkania z mieszkańcami odbyły się w dniu 27.02.2020r. o g.18.30 z budynku OSP Złotokłos, drugie odbyło się w dniu 28.02 br o g.19.00 w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie, zaś trzecie spotkanie w dniu 03.02br w Zalesiu Górnym. Spotkania zorganizowały Panie i Pan – Radni z Gminy Piaseczno.

 Gmina Piaseczno zwraca się do mieszkańców, którzy popierają stanowisko gminy, aby pobrać gotowy wniosek do wydrukowania ze sporządzonym uzasadnieniem , podpisać i wysłać osobiście do CPK lub za pośrednictwem Gminy.

 Link do gotowego wniosku: https://piaseczno.eu/wp-content/uploads/2020/02/konsultacje-CPK-gmina-Piaseczno-wersja-do-pobrania-27.02.2020.pdf

Samodzielnie:
1. wysyłając formularz na adres e-mail: konsultacje.cpk@cpk.pl
2. wysyłając formularz na adres pocztowy Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa – z dopiskiem „Konsultacje SSL”
3. składając formularz bezpośrednio w miejscu udostępniania dokumentu (tj. w siedzibie Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) w dni robocze, w godzinach 9.00 – 15.00 – do dnia 10 marca 2020 roku.
4. bezpośrednio poprzez stronę www.cpk.pl

lub przekazać podpisany wydruk do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 – do 9 marca 2020 r. (musimy mieć czas aby przekazać Państwa formularze w wyznaczonym terminie)

 

Z poważaniem

Anna Marecka Sołtys Grochowa-Pęchery

, ,

Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej.

Szanowni Mieszkańcy,

Od dnia 15.05.2018r do sierpnia 2018r., firma „ETGAR” działająca z upoważnienia inwestora PWIK SA w Piasecznie będzie przeprowadzać uzgodnienia trasy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z właścicielami działek w miejscowości Grochowa, Pęchery i Bogatki w ramach realizacji dokumentacji projektowej dla zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej”.

W przypadku nieobecności właściciela działek, firma zostawia informację z prośbą o kontakt. Ewentualnie można odebrać informację u Pani sołtys.