,

Dożynki Parafialne w Jazgarzewie

Szanowni Mieszkańcy,

Drodzy rolnicy, sadownicy, mieszkańcy naszego sołectwa dziękuje z całego serca za podzieleniem się zbożem, owocami, warzywami oraz kwiatami. Oby Wasza praca spotykała się na co dzień z wdzięcznością i szacunkiem na jaki zasługujecie.

Życzę wam aby nigdy nie zabrakło na waszych stołach tego najważniejszego symbolu dożynek – chleba. Symbolu dostatku, sytości i obfitości. Szanujmy go i szanujmy tych, dzięki którym go mamy.

Za dary Waszych rąk, za owoce Waszego trudu – jakże ciężkiego i mozolnego, składam Wam słowa najwyższego uznania. Dożynki są przede wszystkim Waszym świętem i z Waszej pracy korzystamy wszyscy.

Dziękuje Panu Wiesławowi Nawrockiemu, Panu Dariuszowi Kalmus, Panu Januszowi Pawlak za coroczne dzieleniem się zbożem, Państwom Małgorzacie i Sławomirowi Pawlak, Pani Irenie Wróbel, Panie Renaty Paśko za owoce i warzywa, Pani Marii Studeneckiej i jej rodzinie oraz Pani Agnieszce Kostrzyńskiej  za kwiaty. Za transport wieńca Panu Sławomirowi Pawlak. Dziękuje Paniom z KGW „Grochowianki” za wykonanie wieńca dożynkowego – Pani Krysi, Pani Marii, Panie Renatce, Pani Irenie, Pani Dorotce, Pani Teresce, mężowi Krzysztofowi i Mateuszowi oraz gościnie dziękuje za pomoc Pani Barbarze Kamińskiej.

Mieszkańcy z Pęcher na poranną mszę w kaplicy  przygotowali kosz z warzywami, owocami oraz podzielili się bułeczkami i chlebem.