,

Wybory sołtysa

Szanowni Mieszkańcy

Pragnę serdecznie podziękować za zaufanie jakim obdarzyli mnie Państwo. Wierzę iż po przez swoją pracę i zaangażowanie przyczyniłam się do poprawy warunków życia mieszkańców w sołectwie Grochowa-Pęchery oraz pozytywnie wpłynęłam na zmianę wizerunku naszego sołectwa.

Zaangażowanie to nie było by możliwe bez Państwa pomocy i władz samorządowych naszej Gminy Piaseczno.

Na osobną uwagę zasługuję dobra współpraca z Radą Sołecką. Odbyliśmy kilka spotkań, , rozmów telefonicznych, które bardzo pomagały mi w pracy. Rzeczowe uwagi i głos doradczy, czasami poparcie planów, a często fizyczna pomoc, to nieocenione wsparcie.

Dziękuje Pani Irenie Wróbel, Panu Mirosławowi Samoraj, Panu Kazmierzowi Kamińskiemu, Pani Beacie Gosa, Pani Marcie Traczyk oraz Panu Jakubowi Toruńskiemu.

Z tego miejsca Chcę podziękować przede wszystkim mojej najbliższej rodzinie, mojemu mężowi Krzysztofowi, za wyrozumiałość i cierpliwość, który zawsze jest gotowy mnie pomóc, dziękuje moim dzieciom za zrozumienie, pomoc i cierpliwość w oczekiwaniu „kiedy mama będzie w domu”. „kiedy znajdzie wolny czas dla nas,  i  kiedy przestanie dzwonić telefon mamy”.

Dziękuje wszystkim  mieszkańcom z naszego sołectwa w tym dzieciom i młodzieży za zaangażowanie, wsparcie  oraz wielką pomoc  jaką otrzymywałam od Was na rzecz poprawy warunków życia naszego sołectwa. Proszę mi wierzyć, że każda cząstka pomocy od Państwa motywuje mnie do dalszego działania i daje wiele satysfakcji.

Na koniec z tego miejsca chcę poinformować, że znajdują się osoby w naszym sołectwie, które zasługują na ogromną pochwałę i wielkie uznanie, ponieważ chcą i działają na rzecz poprawy warunków naszego życia, jak również pomagają innym bezinteresownie  oraz zachęcają inne osoby do zaangażowania się w życie sołectwa. Są to osoby: Pani Irena Wróbel, Pan Mirosław Samoraj,  Pani Maria Studenecka wraz z jej rodziną, Pani Krystyna Mrowińska, Pani Joanna Ratyńska, Pani Ewa i Edward Muchowie, Pani Zofia i Franciszek Kałandyk, Pani  Dorota i Kazimierz Kamińscy.

Dziękuje za liczne przybycie na wybory sołtysa. Członkom Rady Sołeckiej życzę dużo zdrowia, radości, szczęścia i pomyślności zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Niech wzajemna współpraca zarówno z mieszkańcami jak i władzami samorządu przynosi zadowolenie oraz społeczne uznanie.

Anna Marecka

Sołtys wsi Grochowa-Pęchery