Działalność koła gospodyń wiejskich w Grochowej

Drodzy Mieszkańcy z sołectwa Grochowa-Pęchery, pragnę poinformować, że w dniu 16 listopada 2019r., zostało utworzone Koło Gospodyń Wiejskich. Na spotkaniu został przedstawiony statut koła, bez którego koło nie może działać prawnie. Nasze koło jest zarejestrowane w ARiMR. Zotał jednogłośnie wybrany Zarząd koła: Prezes – Anna Marecka, Skarbnik – Magdalena Smolska, Sekretarz – Katarzyna Matusik. Celem  naszego Koła jest:

 • Prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
 • Prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
 • Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 • Upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
 • Reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 • Rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej;
 • Wykonywanie innych zadań związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na wsi i podejmowaniem działań na rzecz środowisk wiejskich.
 • Ilość członków w kole jest 22 osoby (panie i panowie).
 • Koło realizuje swoje cele ze środków pochodzących ze składek członkowskich, dotacji z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów  z majątku koła oraz z ofiarności publicznej.
 •  Pośród chętnych Pań, które przybyły na pierwsze spotkanie była Pani Bożena Telacka, która wzięła udział w konkursie w kategorii Gospodyni Roku w powiecie piaseczyńskim i zajęła I miejsce.

 • Gratulacje dla Pani Bożenki i dla koła jest zaszczyt gościć laureatkę. Cieszymy się, że Pani Bożenka przystąpiła do naszego koła.  Dziękki przychylności jednostki OSP w Grochowej i Gminy Piaseczno koło posiada adres siedziby przy ul. Zb.Pawlaka 26 w Grochowej.                                                                                                                                                                                                                    W Grudniu 2019r., został zorganizowany „opłatek” m.in. z życzeniami dobrej współpracy na przyszły Nowy Rok 2020.
 • W dniu 07 marca 2020r., odbyła się uroczystość ochodów Dnia Kobiet. Panie przygotowały swoje najlepsze potrawy i mogliśmy razem wspólnie spróbować np. upieczonego chleba,  faszerwoane jajka (wiejskie), sałatki, ciastka rozetki, i wiele innych potraw. Od członków Panie otrzymały po jednym kwiatuszku.

Przyszłość koła zależy od chęci, dorego humoru 🙂

Pozdrawiam

Anna Marecka