Klub kultury w Grochowej

Klub Kultury

Klub Kultury w Grochowej rozpoczął swoją działalność w roku 2008, prowadzony jest przez Panią Matrę Traczyk. Celem prowadzenia Klubu jest wspieranie i rozwój małych lokalnych społeczności, zwłaszcza wiejskich poprzez ich uczestnictwo w zajęciach kulturalnych organizowanych w ramach świetlic wiejskich. Do roku 2013 zajęcia odbywały się w sali strażaka, następnie od września 2013 roku zajęcia są prowadzone w nowo wybudowanej sali wraz z pomieszczeniem sanitarnym. Nową sale zawdzięczamy władzom Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno i Centrum Kultury Piaseczno.

W Klubie są organizowane zajęcia plastyczne z różnymi technikami, zajęcia sportowe, wycieczki w czasie wakacji i ferii zimowych oraz imprezy dla dzieci typu bal karnawałowy, dzień dziecka itp. Od 16 listopada 2015 roku rozpoczną się warsztaty muzyczne, które będą prowadzone przez Panią z Centrum Kultury. Warsztaty będą prowadzone z emisji głosu, nauki gry na instrumentach klawiszowych i gitarze.

Nasze prace wystawione były z różnych okazji, m.in. w Parku Miejskim na Jarmarku Piaseczyńskim 2011 roku, Balu Karnawałowym 2015, czy  imprezie Kulturalne Lato 2015 – pożegnanie wakacji. Uznanie zyskały też prace z cyklu Inspiracje ludowe i korespondencja sztuk przez doświadczenie oraz wiele innych ciekawych prac.

 

 

W dniu 22 maja 2016r., została zorganizowana „Kulturalna Majówka” przy współpracy Centrum Kultury Piaseczno, z Klubem Kultury w Grochowej z Klubami z Gminy Piaseczno oraz Panią sołtys Annę Marecką z Radą Sołecką Grochowa-Pęchery wraz z jednostką OSP w Grochowej.