Parafialne dożynki

Parafialne dożynki

10 września 2017 r., sołectwo Grochowa-Pęchry uczestniczyła w parafialnych dożynkach. Uwieńczeniem tegorocznych zbiorów był zrobiony wieniec dożynkowy przez Panią sołtys, Panią Irenę, Panią Marysię i Panią Krystynę jak zarówno Pani Irena upiekła chleb do Jazgarzewa, a do Pęcher zostały upieczone bułeczki jak również przygotowany kosz zboża. Za podzieleniem się zbożem dziękuje Panu Wiesławowi i Panu Darkowi, za obdarowanie warzywami do wieńca dziękuje Pani Renatce i Pani Mariannie, za owoce dziękuje Pani Małgorzacie.

Parafialne dożynki

Dziękuje Pani Wiesławie, Panu Januszowi wraz z Panią Teresą i Panem Darkiem za uczestnictwo w darach podczas mszy świętej.