,

Łapanie kotów na terenie ROD Grochowa

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 03 października 2021 (niedziela) będą łapane koty przez Fundację , która zajmie się wyłapaniem i kastracją kotów wolno żyjących na terenie ROD Grochowa. Po zabiegu, zostaną z powrotem przywiezione na teren ogrodu. Znakiem szczególnym dla tych kotów będzie ucięty czubek jednego ucha.
Ponieważ na teren ogrodu mogą przychodzić koty domowe mieszkańców Grochowej może się zdarzyć, że zostaną one także wyłapane, wykastrowane i oznakowane w w/w sposób. Jeżeli wcześniej nie zostały oznakowane w akcji organizowanej przez Gminę Piaseczno (czip)
Ponieważ w ostatnim czasie na terenie ROD liczba kotów uległa zdecydowanemu zwiększeniu zajęłam się problemem prywatnie.
Z poważaniem
Jolanta Pietras
Anna Marecka Sołtys wsi Grochowa-Pęchery