,

Program „PIASECZNO ŁAPIE DESZCZ” zarządzenie w sprawie ogłoszenia II naboru

Dzień dobry,
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej informuje, iż od dnia 4 maja 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. rusza II etap naobru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Piaseczno na zadania realizowane w ramach programu małej retencji pn. „Piaseczno łapie deszcz”.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie pod linkiem:https://bip.piaseczno.eu/artykul/148/11268/program-piaseczno-lapie-deszcz. Scan zarządzenia Burmistrza do pobrania w załączeniu.
Prosimy o przekazanie informacji mieszkańcom w razie możliwości.

Z poważaniem

Kinga Stola

Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Świętojańska 5a, 05-500 Piaseczno

tel. (22) 70 17 541

Polityka Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno   

Klauzula informacyjna   

https://bip.piaseczno.eu/artykul/452/8152/klauzula-informacyjna-rodo