, ,

Przełączenie i koncentracja numeru alarmowego 998 na 112

Przełączenie i koncentracja numeru alarmowego 998 na 112

logo PSP i numer 998 oraz logo numeru 112

Od 20 maja 2020 r. w województwie mazowieckim rozpocznie się przejęcie obsługi numeru alarmowego 998 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu. Proces ten będzie trwał  do 7 czerwca 2021 r.

Przełączenie numeru na terenie powiatu piaseczyńskiego zaplanowano na 25 maja 2021 roku.

W wyniku przełączenia i koncentracji numeru alarmowego 998 osoba znajdująca się na ternie powiatu piaseczyńskiego wybierając numer alarmowy Straży Pożarnej 998 zarówno z telefonu stacjonarnego jak i komórkowego połączy się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu, które obsługuje numer alarmowy 112.

Podstawowe zalety koncentracji numerów alarmowych:

  • szybsze powiadamianie służb ratowniczych,
  • eliminowanie / filtrowanie wywołań niezasadnych,
  • zastępowalność na wypadek przeciążenia lub awarii systemu,
  • obsługa zgłoszeń alarmowych od obcokrajowców,
  • obsługa zgłoszeń typu eCall oraz SMS,
  • możliwość ciągłego podtrzymywania rozmowy ze zgłaszającym z jednoczesnym aktualizowaniem informacji w formatce przesłanej do odpowiednich służb

Jak działa 112?

Numer alarmowy 112, to system powiadamiania ratunkowego, funkcjonujący na terenie kraju, który składa się z 17 centrów powiadamiania ratunkowego – po jednym w każdym mieście wojewódzkim oraz w Radomiu

Zgłoszenia z numerów alarmowych 112 i 997 trafiają do operatorów numerów alarmowych zatrudnionych w centrach powiadamiania ratunkowego. Operatorzy przekazują drogą elektroniczną, wszystkie zebrane o zdarzeniu informacje do odpowiednich dyspozytorów Państwowej Straży Pożarnej i Policji, którzy decydują o zaangażowaniu odpowiednich jednostek.

Aplikacja mobilna Alarm112

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące. W Alarm112 możliwe jest poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna.

Więcej informcaj na temat numeru alarmowego 112 znajduje się na dedykowanej mu stronie www.