,

ul.Boczna w Pęcherach-zmiana lamp ulicznych

Szanowni Mieszkańcy,

Informuję, iż na mój wniosek władze samorządowe Gminy Piaseczno przychyliły się do wniosku i dokonano wymianę lamp z sodowych na ledowe na ul,Bocznej w Pęcherach.

Sukcesywnie będą wymienianie lampy na ledowe z poszczególnych ulic tj.Cierztewia, Zb.Pawlaka, Dzikich Grusz.

Dziękuje za uwagę

Anna Marecka

Sołtys wsi Grochowa-Pęchery