,

Podatek od nieruchomości on-line lub pocztą

Szanowni Mieszkańcy, w tym roku decyzję podatkowe będą przekazywane za pomocą poczty polskiej lub wysyłane są poprzez skrzynkę do e-doręczeń, skrzynkę ePUAP.Mieszkańcy, którzy założyli skrzynkę do e-doręczeń nie muszą zgłaszać tego faktu do Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie – korespondencja zawierająca decyzję wymiarową do tych adresatów zostanie wysłana automatycznie. Adresaci decyzji wymiarowych, którzy nie posiadają skrzynki do e-doręczeń, ale posiadają profil zaufany, decyzje wymiarowe otrzymają na skrzynkę ePUAP. Aby odebrać taką korespondencję należy w pierwszej kolejności podpisać i odesłać dokument UPD (urzędowe potwierdzenie doręczenia). Dopiero po odesłaniu dokumentu UPD będzie możliwe pobranie decyzji wymiarowej i jej odczytanie.Po odebraniu korespondencji, czy to w skrzynce do e-doręczeń, czy ePUAP, osoby, które korzystają z aplikacji mObywatel będą mogły opłacić podatek korzystając z e-płatności. Informacja o oczekującej płatności pojawi się w aplikacji w dniu następnym po odebraniu decyzji wymiarowej (czyli np. jeśli odbierzemy decyzję wymiarową w skrzynce do e-doręczeń w środę 21 lutego 2024 r., w zakładce e-płatności w aplikacji mObywatel płatność pojawi się dopiero w czwartek 22 lutego 2024 r). Opłacić można zarówno jedną ratę, jak i wszystkie równocześnie. Jeśli właścicieli nieruchomości jest więcej niż jeden, opłacenie przez jednego z nich zostanie odnotowane w systemie i pozostali współwłaściciele nieruchomości w e-płatnościach będą widzieli tylko zobowiązania, które pozostały do opłacenia (czyli np. kolejną ratę podatku od nieruchomości).

Płatność za podatek od gruntów i nieruchomości można dokonywać jak dotychczas u pani Sołtys, on-line przez bankowość elektroniczną, przez aplikację mObywatel lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Z poważaniem

Anna Marecka

Sołtys wsi Grochowa-Pęchery