,

Zebranie wiejskie z mieszkańcami Pęcher

Szanowni Mieszkańcy Pęcher,

Serdecznie zapraszam na zebranie w dniu 30 września 2020r., o g.17.30 w Pęcherach.

Jeśli pogoda pozwoli zebranie odbędzie się ( w zależności o ilości mieszkańców) na powietrzu przed kaplicą.

Anna Marecka

sołtys wsi Grochowa-Pęchery