,

Zmiana wysokości opłat za odpady komunalne od 01.07.2022r.

Zmiana wysokości opłaty za pojemnik od 01.07.2022 r.

Szanowni Państwo !

Wydział Gospodarki Odpadami uprzejmie informuje, iż z dniem 01 lipca 2022 r. ulegają zmianie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Podstawowe stawki opłaty wynoszą:

 • za pojemnik o pojemności:
 1. 120 litrów – 26,80 zł.
 2. 240 litrów – 53,60 zł.
 3. 360 litrów – 80,40 zł.
 4. 700 litrów – 156,33 zł.
 5. 1100 litrów – 245,66 zł.
 6. 1,5 m3 – 335,00 zł.
 7. 2,5 m3 – 558,33 zł.
 8. 5 m3 – 1 116,66 zł.
 9. 7 m3 – 1 563,33 zł.
 10. 10 m3 – 2 233,33 zł.
 11. 20 m3 – 4 466,66 zł
 • za worek o pojemności: 120 litrów – 26,80 zł.

W przypadku braku segregacji opłata za pojemnik/worek wzrośnie dwukrotnie.

Powyższa zmiana dotyczy wyłącznie nieruchomości niezamieszkałych oraz mieszanych,

czyli tych właścicieli, którzy zadeklarowali pojemnik.

Stawka miesięcznej opłaty od osoby zamieszkałej na danej nieruchomości nie uległa zmianie i  wynosi 36,38 zł.

Nowa stawka opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np.  liczby lub wielkości pojemników).

Do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczone na podstawie danych wskazanych w dotychczas złożonych deklaracjach oraz nowej stawki opłaty.