,

Piaseczno łapie deszcz-ruszył nabór wniosków

Dzień dobry,

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej informuje, że rozpoczęliśmy kolejny, pierwszy w tym roku nabór wniosków o udzielenie dotacji do systemów służących retencjonowaniu wód opadowych. Potrwa on do 31.03.2024 r.

Dofinansowaniu podlegają inwestycje polegające na:

  1. Rozsączaniu wód opadowych i roztopowych w gruncie, tj.:

– budowie ogrodu deszczowego infiltracyjnego z nasadzeniem roślin hydrofitowych o pojemności minimum 4 m³,

– budowie lub montażu urządzeń służących rozsączaniu wód opadowych i roztopowych do gruntu, o pojemności nie mniejszej niż 1 m³,

  1. Gromadzeniu wód opadowych i roztopowych oraz ich wykorzystaniu tj.:

– budowie lub montażu podziemnego zbiornika lub kilku podziemnych zbiorników o łącznej pojemności minimum 4m  wraz z urządzeniami do poboru i wykorzystania zgromadzonej wody opadowej i roztopowej,

– budowie szczelnego zbiornika retencyjnego otwartego (jednego lub więcej niż jednego) zakopanego w gruncie o pojemności minimum 4 m³ (łącznie) wraz z urządzeniami do poboru i wykorzystania zgromadzonej wody opadowej i roztopowej,

– montażu wolnostojących zbiorników (lub zbiornika) naziemnych o minimalnej łącznej pojemności 1m³ spełniających funkcję zatrzymania i wykorzystania wody opadowej i roztopowej,

– budowie ogrodu deszczowego w gruncie z uszczelnionym dnem o pojemności minimum 4 m³ lub w pojemnikach o pojemności minimum 1 m³ (łącznie),

– adaptacji nieużywanego szczelnego zbiornika po nieczystościach ciekłych do celów retencyjnych wraz z urządzeniami do poboru i wykorzystania zgromadzonych wód opadowych i roztopowych.

Kwota dotacji może wynieść do 6000 zł lub do 8000 zł – w zależności od osiągniętego efektu ekologicznego.

W trosce o zasoby wodne, mając na celu ograniczanie negatywnych skutków zjawiska suszy, jak i powodzi oraz podtopień, zachęcamy Państwa do gromadzenia wód opadowych. Razem jesteśmy odpowiedzialni za sytuację i mamy na nią wpływ!

Wniosek do pobrania oraz szczegółowe informacje dostępne są po linkiem:

https://bip.piaseczno.eu/artykul/148/11268/program-piaseczno-lapie-deszcz

Szczegóły dotyczące programu znajdą Państwo w załączniku.

Wkrótce ukarze się również informacja na stronie UMIG.

Jeśli mają Państwo szczegółowe pytania dotyczące ww. Programu –  tematyki, sprawy w wydziale prowadzi Pani Anna Pisarzewska.

 

Z poważaniem,

Marta Marecka

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Świętojańska 5a, 05-500 Piaseczno

Polityka Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno   

Klauzula informacyjna   

https://bip.piaseczno.eu/artykul/452/8152/klauzula-informacyjna-rodo