,

Zmarł dh Henryk Dąbała

W dniu 15 września 2020r., z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dh Henryku Dabały, który odszedł na wieczny odpoczynek  w wieku 70lat.
W szeregach służył przez 53 lata, z czego przez 10 lat pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a następnie przez 7 lat pełnił funkcję gospodarza. Do końca był w szeregach strażaków naszej jednostki jako Członek Honorowy. Był wielokrotnie odznaczony za swe zasługi medalem Brązowym, Srebrnym i Złotym „Za zasługi dla Pożarnictwa” oraz jako „wzorowy strażak”.

 

Zarząd OSP Grochowa wraz członkami jednostki jak i mieszkańcy wsi Grochowa składają wyrazy głębokiego współczucia dla całej rodziny.

„Strażak nie umiera, lecz idzie na wieczną służbę do nieba”

Niech św. Florian przyjmie Cię na wieczną służbę.

Spoczywaj w pokoju.

Cześć Twojej pamięci!